1

Temat: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Witam.

Ostatnio spotkałem sie z taką tezą (dotyczy postępowań pow. progów unijnych):

Z tresci art. 26 ust. 1 Pzp wynika obowiązek dla zamawiającego do dokonania konkretyzacji przynajmniej jednego z "warunków", o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Co o tym sądzicie?

2

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

UZP w tym względzie "Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pomijając już to, iż stanowiłoby to naruszenie ustawy) prowadziłby do dowolności w ocenie spełniania warunków przez wykonawców, a zarazem stwarzałby możliwość podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców.
(...) Zamawiający nie jest zobowiązany do opisu wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy a jedynie tych, które uważa za niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia publicznego. Na powyższe wskazuje nowy przepis art. 26 ust. 2a ustawy, który wskazuje, iż wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym."

Ja zawsze staram się opisać wszystkie warunki (o ile jest to możliwe) pow. unijnych

3

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Iwo napisał/a:

1. UZP w tym względzie "Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pomijając już to, iż stanowiłoby to naruszenie ustawy) prowadziłby do dowolności w ocenie spełniania warunków przez wykonawców, a zarazem stwarzałby możliwość podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców.

2. (...) Zamawiający nie jest zobowiązany do opisu wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy a jedynie tych, które uważa za niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia publicznego. Na powyższe wskazuje nowy przepis art. 26 ust. 2a ustawy, który wskazuje, iż wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym."

3. Ja zawsze staram się opisać wszystkie warunki (o ile jest to możliwe) pow. unijnych

1. Oczywiście - jeżeli stawiamy/konkretyzujemy warunek, to UZP ma rację.
2. No właśnie, czy to oznacza że: a) zamawiający moze nie dokonywac opisu żadnego warunku, czy oznaczo to że b) zamiający musi opisać przynajmniej jeden warunek?
3. "O ile to jest możliwe?" Czy nie powinno być tak, że "o ile to jest konieczne"?

4

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Co ja sądzę?
Zdecydowanie NIE WYNIKA.
To chyba logiczne.

Dla przykładu: czy z podobnego obowiązku uwzględnienia (w specyfikacji) wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnioskować, że musi ono być w każdym przypadku?

Przytoczony w zapytaniu pogląd jest nadinterpretacją przepisów, jadną z licznych prób naprawiania niedoskonałości ustawy (tak jakby ktoś chciał dobrze, nie wyszło jak należy i teraz próbuje inną drogą). UZP teraz interpretuje, tzn. próbuje uzupełnić i prostować ustawę, a wszyscy się stosują, bo przecież nikt nie będzie kopać się z koniem.

5

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

hubal napisał/a:

Zdecydowanie NIE WYNIKA.To chyba logiczne.

Podzielam... ale tą tezę wysuną nie byle kto... stąd chciałem poznać opinie innych... No, co na to Inni?

6

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Dodatkowo w rozporządzeniu mamy zapis:
§ 1. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", KTÓRYCH OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA ZOSTAŁ DOKONANY w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia... .

A cóż to za tajemnicza osoba jest autorem tej tezy?

7

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

hubal napisał/a:

UZP teraz interpretuje, tzn. próbuje uzupełnić i prostować ustawę, a wszyscy się stosują, bo przecież nikt nie będzie kopać się z koniem.

po ostatnich kontrolach zdecydowanie jestem za przyjęciem takiej taktyki...  ;(
Chociaż osobiście uważam, że opis sposobu spełnienia warunków zawsze powinny być "o ile to jest konieczne".

8

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Apollo - nie podlega dyskusji, że zamawiający może żadac dokumentu pod warunkiem że uprzednio dokonał opisu, pytanie jest takie CZY MUSI dokonywać tego opisu w kontekście 26.1. Co do osoby - chce pozostać anonimowa (przynajmniej na razie).

9

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Oto dotykamy kolejnej kwestii.

Iwo napisał/a:

opis sposobu spełnienia warunków zawsze powinny być

A same warunki to co? Gdzież one. Czy kto jeszcze potrafi je wyróżnić i pamiętać o tym? Śmiem twierdzić, że wszystkim władnym już dawno pomieszało się jedno z drugim, a za nimi także tu na dole.

10

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Ja powiedziałbym inaczej - skoro dokonał opisu sposobu... to nie może, a musi żądać (w kontekście art. 26.1) - wyjątek art. 5.1.
Co do meritum pytania: moim zdaniem - nie musi dokonywać opisu sposobu... , ja takiego obowiązku w ustawie (art. 26.1) nie dostrzegam, ale chętnie poznam opinie innych forumowiczów.

11

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Przychylam się do Waszych opinii. Nie musi dokonywać opisu sposobu.
Jak opisuje sposób, to poniżej progów może żądać dokumentów.
Jak opisuje sposób, to powyżej progów musi żądać dokumentów.

Tak to rozumiem.

12

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Oczywiście "musi", a nie "może".

13

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Mam pytanie, może niekoniecznie do warunków, ale do niewykluczenia oferty. Jak interpretować i jakie to mają być konkretnie dokumenty od wykonawcy - "aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru". Czy w tym przypadku również musimy skonkretyzować?

14

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

kasztan napisał/a:

Mam pytanie, może niekoniecznie do warunków, ale do niewykluczenia oferty. Jak interpretować i jakie to mają być konkretnie dokumenty od wykonawcy - "aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru". Czy w tym przypadku również musimy skonkretyzować?

Tutaj nie ma czego konkretyzować.

15

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

kasztan napisał/a:

Czy w tym przypadku również musimy skonkretyzować?

Nie musimy- czyni to za nas ustawodawca. Co do dokumentow to musimy żadać wszystkich dokumentow z rozporzadzenia - jezeli wartosc pow. progow.

16

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

We wrześniowym informatorze UZP zamieszczono opinię prawną "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków", w której czytamy:

"Zamawiający nie jest zobowiązany do opisu wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, a jedynie tych, które uważa za niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia publicznego. Powyższe potwierdza art. 26 ust. 2a ustawy, który wskazuje, iż wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym. Z kolei w myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający żąda dokumentów w postępowaniach powyżej progów unijnych na potwierdzenie spełniania warunków z art. 22 ust. 1 tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim dokonywany jest opis sposobu oceny spełniania warunków udziału.
A zatem mając na uwadze powyższe rozważania, należy uznać, iż zamawiający zobowiązany jest do opisu sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, ale jedynie tych, które uważa za niezbędne dla zagwarantowania rzetelnego wykonania zamówienia".

17

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Oczywiście, te warunki które są niezbędne do danego postępowania.

18

Odp: Warunki udziału w postępowaniu w kontekście 26.1

Ale w pytaniu chodzi o co innego: jeśli zamawiający nie potrzebuje postawić żadnego warunku - czy na pewno musi?