Temat: PILNE !!!!!!!! Wezwanie do wyjaśnienia oferty czy odrzucenie oferty?

Ogłosiłam przetarg na kredyt (5 lat).
Cena miała być obliczona wg wzoru: Co=Ko+Pp, gdzie:
Ko=(WIBOR 3M + Mz) *K/365 - (koszty kredytu)
K-wysokość kredytu
Mz - marża stała
Pp - prowizja przygotowawcza
Wartość kredytu K=450 000 zł

Wykonawca 1 podstawił do wzoru (jak leci) i wyszła mu kwota 3-cyfrowa (Ko przyjął jako odsetki dzienne). Mz=0,1%, Pp=0,1%

Wykonawca 2 przyjął Ko z symulacji (nie podał na jaki dzień uruchomienia kredytu) i wyszła kwota 5-cyfrowa (przyblizony koszt kredytu przez 5 lat). Mz-0,19%, Pp=0,2%

I co teraz?
1. Przyjąć za prawidłową ofertę, która została wyliczona ściśle wg wzoru (nie podaje całkowitej wartości zamówienia, lecz wartość odsetek 1-dniowych? - Koszt kredytu mogę sobie policzyć); a ofetrę wysoką uznać za niezgodną ze specyfikacją i odrzucić?
2. Wezwać któregoś do wyjaśnienia treści oferty, jeśli tak, to którego? Myslałam o wykonawcy 2, ponieważ nie wiem, skąd się wzięła kwota?

Co robić, bo nie mam pojęcia, jak to ugryźć. Pomóżcie.
Renata