1

Temat: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Świeża sprawa. Wykonawca wraz z ofertą składa Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów - mniejsza o to, że Zobowiązanie podpisane jest podpisem elektronicznym przez Wykonawcę a nie podmiot trzeci.
Chodzi o to, że Wykonawca w ofercie oświadczył, że daną część zamówienia powierza tej firmie jako podwykonawcy(pewnie jest jakaś umowa pomiędzy jednym a drugim podmiotem), z oświadczenia składanego z art. 125 ust. 1 również nie wynika, że Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Czy w takim razie wzywać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, ew. uzupełnienia tych dokumentów czyli zobowiązania podpisanego przed podmiot trzeci oraz oświadczenia podmiotu trzeciego o braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu ?

Gdyby nie to złożone Zobowiązanie, nie byłoby tematu.

2 (edytowany przez memphis 2022-09-27 12:23:06)

Odp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Skupiłbym się na dokumentach podmiotowych. Raczej najpierw wezwałbym do wyjaśnień rozbieżności między oświadczeniem wstępnym a istnienieniem zobowiązania (może wykonawca złożył "nieświadomie", bo było w załącznikach i sam spełnia warunki).

3

Odp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

należy wyjaśnić bo nie ma jednoznaczności. Po wyjaśnieniu dopiero podejmiesz decyzję, czy będziesz procedować uznając podwykonawcę czy nie ma potrzeby