1

Temat: Pełnomocnictwo

Osoba prowadząca działalność gosp.upoważniła do podpisania oferty inną osobę. Do oferty dołączono skan papierowego pełnomocnictwa. Potwierdzenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonała notariusz, złożył podpis kwalifikowany. Czy Pełnomocnictwo zostało złożone w sposób prawidłowy?

2

Odp: Pełnomocnictwo

Rozporządzenie ws. "elektronizacji" dopuszcza taką możliwość.

3

Odp: Pełnomocnictwo

ano złożone prawidłowo.