1

Temat: Rozbieżności w przedmiotowym środku dowodowym a formularzu oferty

Witam, postępowanie unijne.
Wykonawca w ofercie zaproponował samochód A (wpisał nazwę, model), jednak nie dołączył do oferty specyfikacji technicznej auta, która była przedmiotowym środkiem dowodowym. Został wezwany do jej złożenia.
W odpowiedzi wysłał specyfikację, ale dotyczącą samochodu B.
Wezwaliśmy go do złożenia wyjaśnień w zakresie tych Rozbieżności.
Odpowiedział, że oferuje teraz samochód B zamiast A, który wskazał w ofercie, bo nie wiedział do czego będziemy go używać a ten drugi wskazany w specyfikacji technicznej wg niego jest lepszy.
Oba samochody spełniają wymagania Zamawiającego.
Co z nim zrobić? Według nas oferta jest do odrzucenia. Nie możemy wezwać o ponowne złożenie specyfikacji, która jest przedmiotowym środkiem dowodowym. Nie możemy też poprawić mu oferty.

2

Odp: Rozbieżności w przedmiotowym środku dowodowym a formularzu oferty

Uważam podobnie. Wykonawca strzelił sobie w kolano.