1

Temat: informacja z banku

Wykonawca na potwierdzenie warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej przesłał dwa zaświadczenia z banku, z różnych dni i na różną wysokość posiadanych środków (zapewne pomyłkowo). Jedno z zaświadczeń nie spełnia warunku. Co w tej sytuacji, wzywam do wyjaśnień?

2

Odp: informacja z banku

Jedno z zaświadczeń nie potwierdza spełniania warunku, co nie oznacza automatycznie, że wykonawca nie spełnia warunku udziału, który dotyczy także zdolności kredytowej. Druga sprawa, to które zaświadczenie jest nowsze - to które potwierdza warunek?

3

Odp: informacja z banku

Nowsze potwierdza

4

Odp: informacja z banku

Wykonawca ma spełniać warunki udziału przez całe postępowanie, począwszy od dnia składania ofert. Na bazie starszego zaświadczenia nie można stwierdzić, że wykonawca nie spełniał warunków, gdyż pod uwagę należałoby wziąć także jego zdolność kredytową. Nowsze zaświadczenie wprost potwierdza, że spełnia warunki. Na upartego nie musisz robic nic (ja bym o nic nie wzywał). Jak masz wątpliwości, o wyjaśnienia możesz wzywać zawsze, tylko zawsze weź pod uwagę co to w Twojej ocenie może zmienić i o co w tym przypadku zapytasz wykonawcę.

5

Odp: informacja z banku

należałoby przyjąc, że wykonawca uzupełnił swoje braki i w nowszym podaje stan aktualny. Zostaw i nie komplikuj sobie zycia smile

6

Odp: informacja z banku

Warunek ekonomiczny: informacja z banku z dnia po terminie składania ofert (termin wystawienia jest po dacie wezwania do dokumentów, kwota też ok) czy jest dobre??

7 (edytowany przez memphis 2022-07-11 11:21:14)

Odp: informacja z banku

Jest nie starsza niż 3 miesiące przed jej złożeniem, więc ok.

8

Odp: informacja z banku

treść informacji banku "W ocenie Banku Klient ma zdolność kredytową w kwocie 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) Niniejsze zaświadczenie stanowi opinię Banku i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Niniejsze zaświadczenie nie stanowi przyrzeczenia udzielenia Klientowi kredytu lub zawarcia innej umowy o
świadczenie usług finansowych obciążonych ryzykiem kredytowym. Ewentualne udzielenie kredytu lub zawarcie
umowy o świadczenie usług finansowych obciążonych ryzykiem kredytowym uzależnione będzie od spełnienia
przez Klienta wymogów przewidzianych przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Banku.
Informacje zawarte w niniejszym zaświadczeniu i opinii są aktualne na dzień sporządzenia. Z zastrzeżeniem
obowiązujących przepisów prawa Bank nie ponosi odpowiedzialności za wnioski wynikające z niniejszego zaświadczenia i opinii " Nasz warunek mówił właśnie o 800 tys dokument niczym nie podpisany z klauzulą Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami) średnio mi się podoba????

9

Odp: informacja z banku

A w czym jest problem, bo nie bardzo wiem, co tu jest nie tak?