1

Temat: informacja banku

Czy potwierdzenie salda rachunku dołączone jako informacja banku wymaga jeszcze podpisu Wykonawcy?

2

Odp: informacja banku

Jeśli jest to oryginalny dokument banku, to nie. Par. 6 ust. 1 rozporządzenia ws. sposobu sporządzania i przekazywania dokumentów

3

Odp: informacja banku

Jest to wydruk z rachunku wraz z informacją, że jest to dokument elektroniczny, który nie wymaga pieczątki ani podpisu.

4

Odp: informacja banku

Wydruk elektroniczny bezpośrednio z systemu bankowości, który wyłącznie przekazał wykonawca, czy skan tego wydruku? W drugim przypadku jest to kopia dokumentu i powinna być poświadczona.