1

Temat: Oświadczenie dot. grupy kapitalowej

W postępowaniu powyżej progów unijnych wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z zapisami SWZ - podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego jest m. in. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. Czy w zaistniałej sytuacji wezwać wykonawcę do złożenia ww. oświadczenia?

2

Odp: Oświadczenie dot. grupy kapitalowej

Nie.