1

Temat: Rażąco niska cena

Dot. usługi nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, przedstawił wyjaśnienia zawierające następujące elementy składowe ceny:
1. Koszty pracy inspektora nadzoru branży drogowej - 20000 zł (zakładając 200 godzin pracy),
2. Koszty pracy inspektora branży elektrycznej - 12000 zł (zakładając 120 godzin pracy),
3. Koszty pracy inspektpra branży sanitarnej - 10000 (zakładając 100 godzin pracy),
4. Pozostałe koszty (utrzymanie biura, środki komunikacji, itp.) - 15000 zł,
5. Podatki (ryczałt), ZUS - 15000 zł
6. Zysk - 17000 zł.
Ponadto Wykonawca wskazał, iż jest zwolniony z podatku VAT, a stawka godzinowa pracy inspektorów  wyniesie 100 zl, na co inspektorzy wyrazili zgodę. Poza wyjaśnieniami Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów. Czy w takiej sytuacji wezwać W. do uszczegółowienia wyliczeń wraz z przedstawieniem dowodów?

2

Odp: Rażąco niska cena

Jeżeli to nie są jego ludzie (u niego zatrudnieni) to nie masz możliwości weryfikacji RNC. Każde wytłumaczenie w zasadzie jest OK. Samodzielne funkcje w budownictwie nie mają narzuconych stawek nie można też wykazać, że nie przynosi to jakiegokolwiek zysku.