1

Temat: Brak wadium, odrzucenie oferty a rażąco niska cena

W postępowaniu jeden z Wykonawców złożył ofertę, ale nie wpłacił wadium. Oferta do odrzucenia z art. 226.1.14 Pzp. Jednak mimo jej odrzucenia zgodnie z art. 224.2.1 Pzp ofertę tą bierzemy do średniej, niezbędnej do wyliczenia RNC.
Co w sytuacji, jeżeli w tej ofercie Wykonawca błędnie wyliczył cenę ofertową? Miał podane dwie składowe: ilość i cenę oraz wzór do wyliczenia. Potraktować to jako omyłkę rachunkową i poprawić na podst. 223.2.2 Pzp? Napisać do Wykonawcy, że poprawiam cenę?
Wykonawca dopiero przy wyborze dowie się, że jego oferta została odrzucona, bo nie wpłacił wadium.