1

Temat: błędna cena w ofercie

Zamawiający żądał wskazania w ofercie na roboty budowlane podania wartości netto i ceny brutto przy stawce 23%. Wykonawca błędnie wyliczył cenę lub wartość netto. Nie było obowiązku złożenia kosztorysu.
Czy wzywamy do złożenia wyjaśnień czy odrzucamy ofertę?