Temat: Wątpliwość w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Postępowanie poniżej progów na dostawę. Zostały postawione warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
W oświadczeniu wskazał trzy podmioty trzecie, nie złożył dla tych podmiotów zobowiązania tych podmiotów oraz oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia.
W miejscu, gdzie Wykonawca powinien wskazać zakres dla tych trzech podmiotów wpisał zakres warunku.
Potwierdźcie czy dobrze myślę, wezwałabym do wyjaśnienia treści tego oświadczenia (art. 26 ust. 4 Pzp) jeśli potwierdzi, że rzeczywiście powołuje się na zasoby uzupełnienie oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia oraz zobowiązań tych podmiotów, jeśli napisze że się pomylił - uzupełnienie tego oświadczenia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

2

Odp: Wątpliwość w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Tak samo bym zrobił.