1

Temat: No i znowu te podpisy elektroniczne ...

Postępowanie unijne na Platformie elektronicznej. Wykonawca miał załączyć do wypełnionego Formularza oferty również Specyfikację oferowanego sprzętu. W specyfikacji wskazać miał parametry oraz nazwę sprzętu jaki oferuje. Dołączył do oferty wymagany załącznik, jednak nie podpisał go podpisem elektronicznym. Załącznik jest w formie pdf-a, bez jakiegokolwiek podpisu. Czy możemy wezwać do uzupełnienia tego załącznika? Mamy różne zdania na ten temat. W SIWZ wskazaliśmy, że załączniki do oferty tj. pełnomocnictwa, JEDZ czy właśnie specyfikacja sprzętu - muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem.
Co z tym robić? Można jakoś uratować tą ofertę?

2

Odp: No i znowu te podpisy elektroniczne ...

specka stanowi treść oferty, skoro nie został podpisany to out

3

Odp: No i znowu te podpisy elektroniczne ...

A ja się zawsze zastanawiam na podstawie jakich przepisów wraz z ofertą żądana jest specyfikacja oferowanego sprzętu? Według mnie obecna ustawa na to nie pozwala (w nowej już to poprawili).

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której specyfikacja jest potrzebna do przyznania punktów w kryterium oceny ofert.

Tak, czy inaczej raczej bym nie odrzucał oferty. Do czego była potrzebna ta specyfikacja?