1 (edytowany przez jasiekrok 2020-07-12 20:34:26)

Temat: badanie, ocena ofert

p. nieogranczony, próg krajowy, procedura 24aa, usługi i kilka wątpliwości...

1.Otrzymałem ofertę od wykonawcy (KONSORCJUM FIRM) który w formularzu oferty wpisał:
netto: 150000,00
VAT : ZWOLNIONA
brutto 150000,00
i jak się do takiego jeża dobrać?

brak informacji o podstawie zwolnienia a to chyba powinno być,?
żeby porównać oferty należy chyba dodać VAT do oferty wykonawcy?kiedy?

2.oferta jest złożona przez konsorcjum 2 firm, Partner (x) konsorcjum załączył upoważnienie                                                " upoważniam (Y) DO PEŁNEGO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU FIRMY (X)"
Czy takie upoważnienie można uznać za pełnomocnictwo?

3.oba podmioty  w oświadczeniach dot. spełniania warunków przedstawiły oświadczenia dotyczące polegania za zasobach innych podmiotów. Zarówno X jak i Y wskazali te same podmioty. Do oferty nie dołączono zobowiązania podmiotu (ów) trzeciego wykazującego udostępnienie wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci

4. W oświadczeniu dot. podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca (dot. przesłanek wykluczenia) X i Y zgodnie z sugestią na formularzu mieli podać nazwę firmy, adres, nip/PESEL, krs,CEIDG tych podmiotów. wpisali jedynie imiona i nazwiska.
uzupełnić z 26.3?

POZA TYM WYKONAWCA ŁAPIE SIĘ NA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ...:/

Napiszcie proszę jak z tymi problemami postąpić po kolei przy zast. 24aa pzp

2

Odp: badanie, ocena ofert

Troszkę zmienię temat. Przetarg nieograniczony, próg krajowy. Wykonawca dostał wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Nadesłał wyjaśnienia, że pomylił się przy kalkulowaniu ceny i że cena jednostkowa, a co za tym idzie całkowita cena oferty brutto będzie inna, oczywiście wyższa od tej, którą wpisał w formularzu ofertowym. Według cen z formularza ofertowego był pierwszy na daną część przedmiotu zamówienia. Wedle swoich wyjaśnień i tej "nowej" ceny spada na dalszą pozycję. Co z tym zrobić?

3

Odp: badanie, ocena ofert

jasiekrok napisał/a:

p. nieogranczony, próg krajowy, procedura 24aa, usługi i kilka wątpliwości...

1.Otrzymałem ofertę od wykonawcy (KONSORCJUM FIRM) który w formularzu oferty wpisał:
netto: 150000,00
VAT : ZWOLNIONA
brutto 150000,00
i jak się do takiego jeża dobrać?

brak informacji o podstawie zwolnienia a to chyba powinno być,?
żeby porównać oferty należy chyba dodać VAT do oferty wykonawcy?kiedy?

2.oferta jest złożona przez konsorcjum 2 firm, Partner (x) konsorcjum załączył upoważnienie                                                " upoważniam (Y) DO PEŁNEGO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU FIRMY (X)"
Czy takie upoważnienie można uznać za pełnomocnictwo?

3.oba podmioty  w oświadczeniach dot. spełniania warunków przedstawiły oświadczenia dotyczące polegania za zasobach innych podmiotów. Zarówno X jak i Y wskazali te same podmioty. Do oferty nie dołączono zobowiązania podmiotu (ów) trzeciego wykazującego udostępnienie wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci

4. W oświadczeniu dot. podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca (dot. przesłanek wykluczenia) X i Y zgodnie z sugestią na formularzu mieli podać nazwę firmy, adres, nip/PESEL, krs,CEIDG tych podmiotów. wpisali jedynie imiona i nazwiska.
uzupełnić z 26.3?

POZA TYM WYKONAWCA ŁAPIE SIĘ NA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ...:/

Napiszcie proszę jak z tymi problemami postąpić po kolei przy zast. 24aa pzp

Moim zdaniem:
1. Wyjaśnić stawkę ZWOLNIONA z art 87.1 - może rzeczywiście mają podstawy.
2. Pełnomocnictwo jest zbyt ogóle - wezwanie z 26.3a
3. Oświadczenie (pkt 4 powyżej) i zobowiązanie innych podmiotów do uzupełnienia od najkorzystniejszego.
Czynności 1-3 możesz wykonać jednocześnie.
4. Potem sprawdzisz RNC bo może 0% VAT stanowi okoliczność oczywistą.

4

Odp: badanie, ocena ofert

Iwika napisał/a:

Troszkę zmienię temat. Przetarg nieograniczony, próg krajowy. Wykonawca dostał wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Nadesłał wyjaśnienia, że pomylił się przy kalkulowaniu ceny i że cena jednostkowa, a co za tym idzie całkowita cena oferty brutto będzie inna, oczywiście wyższa od tej, którą wpisał w formularzu ofertowym. Według cen z formularza ofertowego był pierwszy na daną część przedmiotu zamówienia. Wedle swoich wyjaśnień i tej "nowej" ceny spada na dalszą pozycję. Co z tym zrobić?

art 89 ust 1 pkt 4)

5

Odp: badanie, ocena ofert

Witam. Mam takie pytanie, bo dawno nie robiłam przetargu. Procedura krajowa, a dokładnie zapytanie o cenę. Wykonawca załączył zaświadczenie ZUS o niezaleganiu.... nie jest to oryginał, tylko widać że dostał to w formie elektronicznej z ZUSu (z podpisem elektronicznym), a nam dostarczył jedynie wydruk tego dokumentu. Moim zdaniem jest to kopia dokumentu, która powinna zostać opatrzona dopiskiem "za zgodność z oryginałem" + podpis osoby poświadczającej. Co sądzicie? Mam rację?

6

Odp: badanie, ocena ofert

Krótka rozprawka na ten temat:
http://www.wszponachzamowien.pl/?p=4505

7

Odp: badanie, ocena ofert

olfork napisał/a:

Krótka rozprawka na ten temat:
http://www.wszponachzamowien.pl/?p=4505

Ja nie neguję, że Wykonawca nie mógł złożyć wydruku takiego dokumentu. Tylko chcę się upewnić czy powinien go podpisać "za zgodność z oryginałem".

8

Odp: badanie, ocena ofert

Status dokumentów wystawianych przez ZUS można zweryfikować na stronie: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z- … swiadczen/

Moim zdaniem taki dokument powinien być traktowany tak jak np. wydruk z KRS, a więc nie wymaga podpisu "za zgodność z oryginałem" co jest uważany za zrównany z oryginałem.