1

Temat: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

Czy ktoś wie coś w tym temacie a mianowicie:

- jak określić wartość zamówienia,
- na jaki okres zawiera się umowę z funduszem zarządzającym?

Do tej pory umowy te były wyłączone ze stosowania ustawy art. 4. pkt 4, razem z umowami o pracę,

teraz po wprowadzeniu tarczy 4.0. od 23.06 br. (USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191)

w art. 70 jest:

Art. 70. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568) w art. 7: 1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.?; 2

2

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

Ustaliłem tak:

1. opłaty za zarządzanie aktywami są ponoszone przez uczestników PPK (pracowników) np. jako 03% wartości aktywów w skali roku, automatycznie pomniejsza to wartość jednostek uczestnictwa - więc to raczej nie powinno wchodzić do wartości zamówienia,

2. kosztem jaki ponosi pracodawca są natomiast wpłaty podstawowe co najmniej 1,5% które musi na każdego pracownika płacić, - i pytanie czy suma tych wpłat w okresie np. 4 lat to będzie wartość zamówienia ?

3

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

odpowiadając:

Wartością zamówienia powinna być suma przewidywanych wpłat (podstawowej lub dodatkowej) ze strony Pracodawcy do każdego uczestnika od 1,5% do 4%.

Poniżej artykuł, jednak sądzę że ponieważ umowa byłaby zawierana na czas nieokreślony powinniśmy przyjąć 4 lata, a nie rok jak jest w opinii w załączeniu.

https://www.rp.pl/Kadry/304049988-PPK-Koszt-pracowniczego-planu-kapitalowego.html


Koszty samego zarządzania aktywami są ponoszone przez pracownika poprzez potrącanie jako np. 03 % wartości aktywów w skali roku z rachunku uczestnictwa, stąd nie powinno to być brane do wartości zamówienia.

4

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

Nie zapoznawałem się szczegółowo z zagadnieniem, ale mam taką luźną myśl, że należałoby tu zastosować wytyczne jak dla grupowych ubezpieczeń na życie - czyli zastosowanie ustawy, zgodnie z wartością szacunkową zamówienia.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte … cowniczego

Z tego co kiedyś czytałem w jakiejś opinii prezesa UZP (chyba z 2008 r.) wartością zamówienia jest szacowana suma składek, którą zapłaci Zamawiający i nie ma tutaj znaczenia, że źródłem pochodzenia tych składek jest pensja pracownika a nie środki zamawiającego.

Poczytaj też: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,1 … zakup.html

Może przez analogię zrobić tak samo?

5

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

chyba nikt do końca nie wie co powinno być wliczane do wartości zamówienia, dla mnie tylko to co płaci pracodawca

6

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

janek159 napisał/a:

dla mnie tylko to co płaci pracodawca

Przy takim podejściu nie trzeba by było robić przetargów na ubezpieczenia grupowe bo tam pracodawca nic nie płaci, a jednak takich przetargów jest bardzo dużo.

7

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

no właśnie, więc nie rozumiem dlaczego jest to robione w trybie pzp,

8

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

Dlatego google.com/url?sa=t&rct=j&q=&am … 6QmFKe3rcn

9 (edytowany przez janek159 2020-07-03 12:56:41)

Odp: umowa na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

ok, więc możesz mieć rację w poście 4,


natomiast dotarło do mnie, że do końca tego roku ppk są zwolnione ustawą, tarcza 4.0 wprowadza próg unijny obowiązku stosowania ale w stosunku do przyszłej ustawy, czyli od 1.1.2021