Temat: Wykonawca podał podstawę art. 181 ust. 1 ustawy Pzp

Wszczęcie postępowania 19 czerwca. otwarcie ma być 06 lipca. Przed otwarciem ofert Wykonawca (napisał że jest dystrybutorem) napisał pismo do Zamawiającego informując, o niezgodnej z przepisami ustawy czynności opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na wyłącznie jednego producenta (dostawa urządzenia specjalistycznego) w postępowaniu stanowiącej przesłankę do unieważnienia postępowania; Chociaż dopuściliśmy możliwość składania ofert równoważnych, czyli produkty i rozwiązania o parametrach technicznych nie gorszych od przedstawionych w opisie.
Moje pytania:
1. Czy potraktować to pismo jako pytanie do Zamawiającego jako art. 38 ust. 2 lub 4 (czyli jako wyjaśnienie lub zmiana treści SIWZ) i odpowiedzieć w ten sposób Wykonawcy umieszczając tylko na stronie zamawiającego odpowiedź?
2. Czy mimo to oddzielne pismo również wysłać do Wykonawcy?
3. Czy wymiary gabarytowe urządzeń, gdzie są podane wymiary nie większe niż?., można zakwalifikować jako równoważność, kiedy Wykonawca przedstawi urządzenie o wymiarach gabarytowych większych niż zamawiający opisał w SIWZ.
Jednocześnie wyjaśniam że nie przekazywałam SIWZ Wykonawcom, tylko umieszczona jest na stronie zamawiającego. Wykonawca podał podstawę pisma art. 181 ust. 1 ustawy Pzp

2

Odp: Wykonawca podał podstawę art. 181 ust. 1 ustawy Pzp

Dlaczego zastanawiasz się czy potraktować to pismo jako zapytanie w trybie art. 38 skoro nawet sam wykonawca informuje cię że zwraca ci uwagę co mu się nie podoba w trybie art. 181 ust. 1 ?


Możesz to pismo zignorować jeżeli uważasz że wykonawca nie ma racji, a myślę że nie ma.

,,nie większe niż" to do dobrze opisany parametr