Temat: Po odwołaniu

Bardzo proszę o pomoc .
Jestem po pierwszym wyroku. Jest unieważnienie czynności wybory najkorzystniejszej oferty i ponowne badanie  .Należy  odrzucić ofertę  (RNC). Na drugą ofertę w kolejności i następne nie mamy środków w budżecie. I teraz pytanie ?
1. Czy należy wybrać drugą ofertę (wzywać do złożenia dokumentów) a następnie unieważnić na postawie art.93 ust.1 pkt.4.?
2.Czy unieważnić bez wzywania ?
Pomocy.

2

Odp: Po odwołaniu

KIO różnie twierdzi... Ja bym od razu unieważnił, szczególnie jeśli ceny wszystkich ofert przewyższają budżet.

Btw KIO Ci kazała odrzucić ofertę z tytułu RNC, czy to już następstwo ponownej oceny oferty?

3

Odp: Po odwołaniu

Kio nakazał unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonanie ponownego badania i oceny ofert.

4

Odp: Po odwołaniu

Unieważnić  art.93 ust.1 pkt.4.

5

Odp: Po odwołaniu

Po ponownym badaniu ofert, jeżeli odrzucisz ofertę poprzednio wygrywającą, od razu unieważniasz z art. 93 ust. 1 pkt. 4.

Chyba, że wyrok nie był miażdżący i może wystarczy wezwać Wykonawcę do wyjaśnień (nie mówię tu o powtórnym złożeniu dowodów)......