1

Temat: inf. z banku

Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 przedłożył inf. z banku. inf. z banku przedstawia stan środków na rachunku po otwarciu ofert. Czy uznać taką inf.?

2

Odp: inf. z banku

KIO 352/17
Dokumenty przedstawiane w wyniku wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp mają być aktualne na dzień ich złożenia. Oznacza to, że mogą być one wystawione po dacie składania ofert, ponieważ stan spełniania warunków i niepodlegania wykluczeniu musi być utrzymany także na moment ich złożenia. KIO uznała przy tym za niezasadny argument, że złożenie informacji z banku z datą po terminie składania ofert może wskazywać, że na dzień składania ofert warunek nie został spełniony.