1

Temat: RNC

Wysłałam do wykonawcy wezwanie do przestawienia aktualnych dokumentów i oświadczeń, jednak sprawdzając jeszcze raz ofertę powinnam wezwać do wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wyślę wezwanie o wyjaśnienie RNC, ale co z wezwaniem dot. aktualnych dokumentów? Czy jak wykonawca wyjaśni, że cena nie jest rażąco, nie wzywać ponownie do przestawienia dokumentów i procedować dalej na podstawie dokumentów, których już posiadam?

2

Odp: RNC

chyba będzie ok

3

Odp: RNC

Po prostu kolejność czynności jest inna. Najważniejsze żeby naprawić błąd wezwania do RNC (oczywiście o ile nie znajdziesz okoliczności oczywistych, które pozwolą odstąpić od badania RNC).

4

Odp: RNC

Przy okazji RNC (przetarg ponad progowy):
wezwałem Wykonawcę, otrzymałem wyjaśnienia przez epuap (skan dokumentu podpisanego w formie papierowej, bez podpisów elektronicznych).
Z jednej strony mi brakuje tych podpisów, a z drugiej nie potrafię znaleźć przepisu, aby wyjaśnienia miały być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli w sumie aby były w formie oryginału, idąc za opiniami uzp i wyrokami, że skan opatrzony podpisem elektronicznym to jak oryginał).

Wg Was są ok takie wyjaśnienia?

5

Odp: RNC

Art. 10a ust. 1 i 5. Na ich podstawie stwierdziłbym, że jest ok. Tj. analogicznie do postępowań krajowych, w których wszelkich wyjaśnień żądam zawsze na maila.

6

Odp: RNC

Upierałbym się nawet, że wyjaśnienia RNC jeśli "są w temacie" nie muszą wogóle zawierać podpisu smile

7

Odp: RNC

Dostałem wyjaśnienia RNC 1-2 dni po terminie, ale nie poczyniłem jeszcze innych czynności więc uznaję te wyjaśnienia.
Tyle, że trafiłem na wyrok, który mówi co innego (czyżby zmieniali kierunek w KIO)?
http://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-kio/2018/orzeczenie,0282.html

8

Odp: RNC

Zgadza się. Potwierdza to także wiele innych orzeczeń KIO, m.in.
KIO 1729/19 (Mając na uwadze powyższe, Izba stwierdziła, że przekroczenie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny należy traktować tak, jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę. W konsekwencji, nie złożenie w terminie wyjaśnień przez wykonawcę stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zaniechanie przez Zamawiającego dokonania ww. czynności stanowi również naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.);
KIO 2678/18 (W związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez ustawodawcę, jak i mając na uwadze podstawowe zasady udzielania zamówień, należy zdaniem Izby uznać, iż przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień należy traktować tak jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę.);
KIO 188/19 (Mając powyższe na uwadze, Izba uznała, że brak jest podstaw dla uznania, że złożenie wyjaśnień przez Odwołującego po wyznaczonym terminie było skuteczne i Zamawiający nie był zobligowany do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.)

9

Odp: RNC

Dziękuję.
Nie ma znaczenia, że przykładowo termin na wyjaśnienia był do wtorku, dostaję je w czwartek, a odrzucam dopiero w poniedziałek (kilka przetargów naraz mam).
Nikt nie zarzuci, że skoro moglem się zapoznać z wyjaśnieniami przed decyzją o odrzuceniu to należało je przyjąć?

10

Odp: RNC

Troszkę zmienię temat. Przetarg nieograniczony, próg krajowy. Wykonawca dostał wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Nadesłał wyjaśnienia, że pomylił się przy kalkulowaniu ceny i że cena jednostkowa, a co za tym idzie całkowita cena oferty brutto będzie inna, oczywiście wyższa od tej, którą wpisał w formularzu ofertowym. Według cen z formularza ofertowego był pierwszy na daną część przedmiotu zamówienia. Wedle swoich wyjaśnień i tej "nowej" ceny spada na dalszą pozycję. Co z tym zrobić?

11

Odp: RNC

Iwika napisał/a:

Troszkę zmienię temat. Przetarg nieograniczony, próg krajowy. Wykonawca dostał wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Nadesłał wyjaśnienia, że pomylił się przy kalkulowaniu ceny i że cena jednostkowa, a co za tym idzie całkowita cena oferty brutto będzie inna, oczywiście wyższa od tej, którą wpisał w formularzu ofertowym. Według cen z formularza ofertowego był pierwszy na daną część przedmiotu zamówienia. Wedle swoich wyjaśnień i tej "nowej" ceny spada na dalszą pozycję. Co z tym zrobić?

Odrzucasz ofertę z powodu rażąco niskiej ceny - Wykonawca nie udowodnił, że cena nie jest rażąco nisko. W wyniku wyjaśnień RNC nie ma możliwości zmiany cen.