1

Temat: JEDZ - oświadczenie końcowe

W części VI JEDZ gdzie są oświadczenia końcowe Wykonawcy jest zapis
" Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (...)"

Czy jeśli Wykonawca nie wypełni tego to wyzywacie go do uzupełnienia JEDZ? W formularzu ofertowym mam zapis że wykonawca wyraża zgodę na pobranie dokumentów z KRS lub CDiG.

2

Odp: JEDZ - oświadczenie końcowe

Nie ma potrzeby gdyż akurat są to portale ogólnodostepne

3 (edytowany przez eva 2019-12-11 10:33:57)

Odp: JEDZ - oświadczenie końcowe

Też tak myślę bo z tego co się orientuję to dotyczy tylko KRS lub CEDiG. Tym bardziej że w ofercie mam taką zgodę w formularzu ofertowym. Jest duże prawdopodobieństwo że postępowanie będzie kontrolowane więc zawsze jest ta wątpliwość.

4

Odp: JEDZ - oświadczenie końcowe

U mnie marszałek też o to pytał przy kontroli ale odpowiedziałem jak powyżej, że zawsze mogę zweryfikować