1

Temat: Odwołanie po unieważnieniu postępowania

PN Unijny dostawa, ogłoszony 25.11.2019, odwołany z art.93 ust. 1 pkt 7 w dniu 02.12.2019, Odwołanie wpłynęło 05.12 (w terminie na Odwołanie) jednak dotyczy opisu przedmiotu zamówienia a nie odwołania. W Ted ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ukazało się o godz. 9:00 - 05.12, czy powinniśmy rozpatrywać Odwołanie

2 (edytowany przez marekw2 2019-12-06 07:32:05)

Odp: Odwołanie po unieważnieniu postępowania

Wg. mnie wiele zależy to od przyczyny samego odwołania. Sama podstawa prawna niewiele wyjaśnia, potrzebne jest jeszcze uzasadnienie faktyczne. Może było tak, że zdaniem zamawiającego wadliwy był właśnie opis przedmiotu zamówienia a odwołujący się wykonawca twierdzi, że wręcz przeciwnie, produkt opisany w SIWZ jest możliwy do wykonania/dostawy. Nie ma tu znaczenia, że może być to inny produkt niż myślał zamawiający.
Pamiętaj o podstawowym warunku art. 93 ust.1 pkt 7 - postępowanie obarczone musi być  " niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Przyczyny obligatoryjnej nieważności umowy wskazuje art. 146 PZP. Nie ma tam mowy o błędach w opisie przedmiotu zamówienia.
Uważam, że odwołanie należy rozpatrzyć i zająć stanowisko.

3

Odp: Odwołanie po unieważnieniu postępowania

unieważnienie nie było ze strony Zamawiającego związane z opisem przedmiotu zamówienia, okazało się że w ogóle nie możemy być stroną postępowania gdyż przetarg powinien zrobić szpital jako osobny podmiot chodzi o zakup tomografu, chodzi o przesłanki własności oraz sprawy dot późniejszego przekzania maszyny będącej wlasnoscia jednostki JST

4

Odp: Odwołanie po unieważnieniu postępowania

Kto powinien zrobić przetarg - nie jest to zapewne zasadnością odwołania ani powodem do jego unieważnienia. Nie widzę po temu podstaw. Jeśli jesteś pewna, ze unieważnienie było zasadne to jednak nie robiłbym nic z odwołaniem poza odpisaniem odwołującemu powodów.