1

Temat: LEASING podstawa dysponowania własna ?

Procedura odwrócona.
Wykonawca w wykazie dot. wymaganego sprzętu  w podstawie dysponowania  zaznaczył rubrykę -  podstawa dysponowania własna wpisując LEASING.
Dołączył dodatkowo dowody rejestracyjne w  których widniej LEASING na sprzęt.
1. Nie wiem do końca jak potraktować Wykonawcę, czy spełnia postawiony przez nas warunek ?

2. Czy nie powinno być  dołączone zobowiązanie już na etapie składania oferty?

2

Odp: LEASING podstawa dysponowania własna ?

1. Jest OK.
2. Jeżeli uznać leasing za udostępnienie potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp, to tak, ale w nie uznajemy (patrz: pkt 1).

3

Odp: LEASING podstawa dysponowania własna ?

Dziękuje za szybką pomoc.
Pozdrawiam