1

Temat: uprawnienia budowlane majstra a postawiony warunek udziału

Witam
Może ktoś to wcześniej rozpracował

W przetargu postawiłam warunek:

co najmniej jedna osoba posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności:
-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ? kierownik robót

Dostałam osobę która ma wydaną decyzję wojewody z 2022 r. - posiada uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na stanowisku majstra i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi. Zakres: objęty rzemiosłem określonym w dyplomie mistrz elektromonter z wyłączeniem robot przy obiektach zabytkowych.

I mam problem czy spełnia warunek czy nie. Jestem bliżej tego , że nie spełnia.
Może ktoś techniczny podpowie.

Proszę
Klakier

2

Odp: uprawnienia budowlane majstra a postawiony warunek udziału

napisałeś w warunkach wszystko ograniczone też mogą być, nie wymagałeś kierownika budowy a kierownika robót (to dwie różne funkcje). Kieruje robotami, elektromontaer raczej spełnia. Pasuje jeszcze popatrzeć czy w tym dyplomie nie ma wyszczególnienia zakresu robót.

3

Odp: uprawnienia budowlane majstra a postawiony warunek udziału

Nie ma zakresu sprecyzowanego w decyzji.
Na stronie branżowej inżynierów znalazłam:

"Uprawnienia budowlane majstra budowlanego

Uprawnienia budowlane majstra budowlanego wydane w oparciu o § 5 ust. 7 rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) upoważniające do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi stanowią podstawę do wykonywania tych czynności w zakresie objętym rzemiosłem określonym w dyplomie mistrza, z wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.
Uprawnienia budowlane majstra obejmują wyłącznie kierowanie robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z zawodem budowlanym, określonym w dyplomie mistrza. Zakres uprawnień majstra nie obejmuje ani kierowania całością budowy, ani na ogół kierowania całością robót budowlanych w ramach danej specjalności techniczno - budowlanej uprawnień budowlanych.
W związku z powyższym osoby posiadające uprawnienia uzyskane na podstawie dyplomu mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym, nie mają prawa do podpisywania jakichkolwiek protokołów".

Więc oczywiste nie jest a to ze środkami unijnymi niestety.
Może jeszcze ktoś coś ?
klakier

4

Odp: uprawnienia budowlane majstra a postawiony warunek udziału

podtrzymuję co moje wyżej. Jest do przyjęcia.