1

Temat: zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione przed wszczęciem postępowan

Co w takiej sytuacji zrobić? Czy uznać takie zobowiązanie, czy wezwać do uzupełnienia?
Podmiot trzeci najprawdopodobniej pomylił się o miesiąc w dacie i zamiast sierpnia wpisał lipiec.