1

Temat: Zmiana wykazu urządzeń kluczowych

Dzień dobry. Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progu UE. Wraz z ofertą wymagano, aby wykonawcy złożyli wykaz urządzeń kluczowych (gdzie musieli podać nazwę i typ urządzenia).
Wykonawcy złożyli wykaz urządzeń kluczowych wraz z ofertą, gdzie wskazali konkretne nazwy i typy urządzeń.
Wykonawca oceniony najwyżej został wezwany do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym kart katalogowych odpowiadających każdemu urządzeniu wskazanemu w tym wykazie urządzeń - dla każdej pozycji (art. 26 ust. 1).
Wczoraj przesłał wymagane dokumenty. W trakcie badania okazało się, że z dokumentami załączył ponownie wykaz urządzeń kluczowych, w którym dokonał zmiany w dwóch pozycjach - oferuje inne nazwy urządzeń i typy - i załączył karty katalogowe.
Stoimy na stanowisku, że taka Zmiana jest niedozwolona (Zmiana treści oferty), natomiast dział merytoryczny uważa, że taka Zmiana jest dozwolona.
Proszę o pomoc, odrzucić ofertę czy uznać tą zmianę ?

2

Odp: Zmiana wykazu urządzeń kluczowych

Nie można dokonać zmiany treści złożonej oferty a wygląda na to, że tak właśnie jest.

3

Odp: Zmiana wykazu urządzeń kluczowych

absolutnie, jest to zmiana treści oferty

4

Odp: Zmiana wykazu urządzeń kluczowych

Wezwać do uzupełnienia dokumentów. Może zreflektuje się i złoży poprawne. Jeżeli 2x karty będą takie same uznałbym za zmianę treści oferty.