1

Temat: referencje

Na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia należało wykazać wykonanie co najmniej 2 usług (...) oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz jest ok. Zamiast referencji dostałam protokół-odbioru. Jest tam napisane "usługę odebrano w dniu". Poprosiłam instytucję na rzecz której wykonano usługę o więcej informacji - § 2 ust. 6 rozporządzenia o dokumentach

Instytucja odpisała, że usługę wykonano zgodnie z umową.

Czy można uznać, że usługa została należycie wykonana?

2

Odp: referencje

a czy miałabyś podstawy uznać inaczej, i wykluczyć wykonawcę