1

Temat: Konsorcjum, a podwykonawstwo w JEDZ

Witam. Proszę o pilną pomoc.
W postępowaniu powyżej progów UE na roboty budowlane ofertę złożyło Konsorcjum składające się z 2 wykonawców. W formularzu ofertowym wskazano zamiar powierzenia robót budowlanych podwykonawcy (sam zakres prac, bez podania nazwy wykonawcy). W JEDZ lidera Konsorcjum w sekcji D dot. podwykonawstwa zaznaczono natomiast odpowiedź ,,nie", czyli że nie zamierza powierzyć podwykonawstwa. Z kolei JEDZ partnera Konsorcjum nie dotyczył przedmiotowego postępowania, partner pomylił przetargi Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 4 wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a JEDZ lidera (w zakresie podwykonawstwa), oraz do uzupełnienia JEDZ partnera z art. 26 ust. 3.
W wyznaczonym terminie wykonawcy uzupełnili JEDZ partnera oraz złożyli wyjaśnienia do których dodatkowo załączyli uzupełniony JEDZ lidera Konsorcjum - wyjaśnili, że omyłkowo nie wypełnili sekcji dot. podwykonawstwa ale zamierzają je powierzyć.
Problem w tym, że w JEDZ partnera w tej samej sekcji dot. podwykonawstwa partner zaznaczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawstwa. Nie możemy już wezwać do uzupełnienia z art. 26 ust. 3.

Proszę o podpowiedzi co począć w tej sytuacji, by ratować tą ofertę (oferta na 1 miejscu w rankingu, jeszcze nie było wezwania z art 26 ust. 1 ).