Temat: Zaświadczenie i opinia z banku

Postępowanie elektroniczne, powyżej progu unijnego. W celu wykazania zdolności finansowej Wykonawca złożył "Zaświadczenie i opinia" z banku potwierdzającą zdolność kredytową. Merytorycznie treść dokumentu spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mam wątpliwość, ponieważ dokument nie jest opatrzony żadnym podpisem, jednak jest adnotacja, że zgodnie z art. 7 Prawo bankowe dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu. Jest logo banku, ale brak znacznika z jakiej strony został wygenerowany. Czy takie Zaświadczenie należy uznać za wystawione prawidłowo?

2

Odp: Zaświadczenie i opinia z banku

W wyroku KIO z 1 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 941/18) zauważono, że ?informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku; jest to niewątpliwie informacja określająca wysokość środków finansowych, którymi dysponuje i obraca dany podmiot, a dyskredytowanie informacji przedstawionej w takiej formie nie jest zasadne?. Przenosząc to na grunt postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych elektronicznie, wykonawca może zatem przekazać zamawiającemu wyciąg wygenerowany elektronicznie.
W świetle art. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) nie jest wymagane opatrzenie takiego dokumentu wygenerowanego elektronicznie pieczęcią banku ani też podpisem.

3

Odp: Zaświadczenie i opinia z banku

Dziękuję za odpowiedź wink