Temat: tryb z wolnej ręki powyżej progów - przesłanie pełnomocnictwo elektron

tryb z wolnej ręki powyżej progów na dystrybucje energii elek.. - dopuszczona forma składania dokumentów na e-maila elektronicznie dokumenty z rozporządzenia. A jeśli chodzi o pełnomocnictwo - nie chce wykonawca przesłać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii ale poświadczonej notarialnie i co mam uczynić? Jaki przepis reguluje pełnomocnictwa?

2

Odp: tryb z wolnej ręki powyżej progów - przesłanie pełnomocnictwo elektron

pełnomocnictwo powinno być złożone w takiej samej formie jak oferta tj.  oryginał elektronicznego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wynika z art. 99 § 1 kodeksu cywilnego).

3

Odp: tryb z wolnej ręki powyżej progów - przesłanie pełnomocnictwo elektron

To niech wykonawca prześle skan pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Malutka uwaga - w trybie WR nie składa się ofert. Pozdrawiam