1

Temat: oferta w dwóch kopertach?

PN poniżej progów.
15.07. wpłynęła oferta od wykonawcy A, 16.07. wpłynęła druga koperta od tego wykonawcy podpisana uzupełnienie oferty. Obie koperty wpłynęły przed upływem terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert była norma emisji spalin a na potwierdzenie trzeba było dołączyć xero dowodu rejestracyjnego.
W tej drugiej kopercie było właśnie to xero dowodu podpisane za zgodność bez żadnych dopisków czy wyjaśnień.
Czy coś z tym robić czy uznać, że wszystko jest ok?

2

Odp: oferta w dwóch kopertach?

Przyjąć i oceniać łącznie.

3

Odp: oferta w dwóch kopertach?

Dzięki

4

Odp: oferta w dwóch kopertach?

Z załączonego xera dowodu rejestracyjnego wynika, że badanie techniczne powinno być zrobione w czerwcu 2019 r., a nie ma stempla z tego badania.
W SIWZ miałam zapis:
"standard emisji spalin autokaru ? waga 40%
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jakim środkiem transportu będzie realizował zamówienie, podając w formularzu ofertowym rodzaj normy emisji spalin jaką będzie spełniać pojazd. Weryfikacja będzie odbywać się na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego normę emisji spali ? kopię wykonawca załączy do oferty"

Czy w takim przypadku przyznać wykonawcy 0 pkt w kryterium emisji spalin?

5

Odp: oferta w dwóch kopertach?

Moim zdaniem, przy tak postawionym warunku przegląd techniczny pojazdu nie ma nic wspólnego z emisją spalin. Norma dla danego pojazdu jest określona i ona się nie zmienia. Moim zdaniem pojazd spełnia kryterium, tzn. ma wymagane np  EURO 5 czy EURO 6.