1 (edytowany przez lexus 2019-07-15 13:06:14)

Temat: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

I. Jak potraktować Wykonawców, którzy nie dają żadnej informacji na wezwanie do przedłużenia terminu składania ofertą??

Jest mowa w 85 ust. 3 o odmowie (czyli oświadczenia, czegokolwiek), natomiast jak potraktować kogoś milczącego i na jakiej podstawie go odrzucić ewentualnie?

II. Zwracacie od razu wadium po tym jak dany wykonawca nie dał zgody na przedłożenie terminu, czy czekacie na rozstrzygnięcie?

2 (edytowany przez Darek W. 2019-07-16 08:07:34)

Odp: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

1 - Jako, że nie wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Tu nie ma mowy o milczącej zgodzie. Nie można zatem domniemywać, że wykonawca złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Milczenie wykonawcy w tym zakresie oznacza bowiem brak zgody na przedłużenie przez niego okresu związania ofertą Oferta podlega odrzuceniu - 89.1.7a

2 - Od razu innym.

3

Odp: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 151/17) obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp aktualizuje się, w sytuacji w której na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą wykonawca takiej zgody nie wyrazi.

Zgoda nie może być dorozumiana, chociażby ze względu na zasadę pisemności postępowania (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp), dlatego nawet inne czynności wskazujące na wolę przedłużenia terminu związania ofertą nie zastępują oświadczenia woli, które powinno być utrwalone na piśmie.

Izba podkreśliła też, że skutek w postaci odrzucenia oferty nie jest związany z brakiem związania ofertą, ale z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na warunkach, o których mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Jeśli do tego czasu wykonawca nie podjął czynności na wezwanie zamawiającego, to należy przyjąć, wobec braku zgody (czynności pozytywnej), że zgody tej nie udziela. Wnioskowanie a contrario pozwala na stwierdzenie, że skoro wykonawca nie przedłużył na wezwanie terminu związania ofertą na warunkach wskazanych przez zamawiającego, to oznacza to, że nie wyraził takiej zgody.

4

Odp: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

w przetargach powyżej progu ta zgoda powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym??

5

Odp: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

jo napisał/a:

w przetargach powyżej progu ta zgoda powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym??

Nie.

6

Odp: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

Ok, tylko jaka podstawa na oddanie wadium innym Wykonawcom, którzy nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofert przed rozstrzygnięciem?

7

Odp: Brak info w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania

art. 46 ust. 1 w zw. z art. 85 ust.3