1

Temat: Referencje w robotach budowlanych

W Rozporządzeniu jest mowa o : "w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone." Czy przysłowiowa referencja musi zawierać ww. sformułowanie? Mam Referencje z których wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną należytą starannością, prawidłowo ukończone, wykonane w terminie itd. Zgodnie z UZP pojęcie należycie wykonane mieści w sobie określenie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Czy podeprzecie mnie wyrokami KIO.