1

Temat: Podmiot trzeci

1. Wykonawca będzie polegał na zasobach Podmiotu trzeciego, który będzie również podwykonawcą. Wykonawcą jest Sp. z o.o. natomiast Podmiotem trzecim i jednocześnie podwykonawcą jest wykonawca o tej samej nazwie tylko spółka akcyjna. W KRS spółka akcyjna która jest Podmiotem trzecim widnieje jako wspólnik. W dziale o sprawozdaniach grupy kapitałowej jest "brak wpisów". Czy należy uznać że ten Podmiot trzeci należy do grupy kapitałowej i należy wezwać do uzupełnienia?

2. Rozumiem, że Podmiot trzeci oprócz dokumentów wymaganych w SIWZ tj. ZUS, US, KRK, KRS nie musi składać oświadczenia o grupie kapitałowej. To oświadczenie dotyczy wykonawców którzy złożyli ofertę. Wolę się upewnić.

2

Odp: Podmiot trzeci

Nie należy do grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu.

3

Odp: Podmiot trzeci

Też tak myślałam. Jednak z jednej strony oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej odnosi się do innych wykonawców którzy złożyli ofertę z drugiej jednak strony jest pewna nieścisłość (w KRS ten podmiot trzeci wskazany jest jako wspólnik który posiada całość udziałów spółki)

4

Odp: Podmiot trzeci

nie szkodzi jest OK