1

Temat: JEDZ i brak omyłkowe oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego

Witam mam JEDZ wykonawcy, w który po wezwaniu do uzupełnienia baków w  trybie  art.  26 ust 3   podał mi uprawnienia  do prowadzenia  pojazdu kat B ale nie  podał  nr tego uprawnienia  chyba to nie jest  to duże  uchybienie.   Zastanawiałem  się nad  ewentualnym  wezwaniem  do wyjaśnienia  treści JEDZ  w tym zakresie w  trybie  art. 26  ust 4
Wykonawca mnie  ubiegł   pismem  w  którym pisze, wyjaśniam  iż omyłkowo w JEDZU  nie podałem nr uprawnienia prowadzenia  dot.  kat B  i je podaje oraz   wyjaśnia, iż omyłkowo oświadczył, w  zakresie  art. 91  ust 3a  gdyż wybór jego oferty  będzie  prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  gdyż jest  płatnikiem podatku VAT co wynika z  treści przedłożonego   do oferty  formularza  cenowego ze  wskazaną stawką  podatku VAT.  Do przyjęcia ?

2

Odp: JEDZ i brak omyłkowe oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego

http://kancelariazp.pl/odwrocony-vat-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia/