1 (edytowany przez eva 2019-01-04 13:26:13)

Temat: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgodny na Przedłużenie TZO (TZO upływa 04.01.2019 r.) w terminie do 04.01.2019 r. Jeden z wykonawców (drugi w kolejności) przesłał mailowo oświadczenie, że wyraża zgodę na Przedłużenie TZO z jednoczesną informacją, że jego wadium jest ważne do końca stycznia 2019 r. i że do upływu tego terminu prześle aneks. W dniu dzisiejszym przesłał skan aneksu do gwarancji by zamawiający wiedział, że wykonawca jest już w jego posiadaniu. Oryginał przyjdzie pewnie w przyszłym tygodniu. Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy mogę to uznać? Oferta jest nadal zabezpieczona wadium i jest wyraźne oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu TZO. Przeglądając linię orzecznictwa KIO jest to kwestia sporna. Przykładowo w wyroku z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt XIX Ga 170/08, Sąd Okręgowy w Katowicach wyraził pogląd, że "wadium to niewątpliwie powinno zostać przedłożone zamawiającemu najpóźniej do dnia upływu ważności poprzedniego wadium, czyli w niniejszym przypadku do dnia 16.04.2008 r.", w sytuacji gdy "Poprzednie wadium w postaci gwarancji bankowej zostało udzielone przez skarżącego do dnia 16.04.2008 r."

2

Odp: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

Do kiedy miało być przedłużone?.

"Oferta jest nadal zabezpieczona wadium" - ale nie na przedłużony okres, bo rozumiem, że wniosek dotyczył dłuższego okresu, niż do końca stycznia 2019 roku.

Literalnie patrząc na 85.4 - to wykonawca nie przedłużył. Oferta do odrzucenia.

3

Odp: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

Termin związania ofertą został przedłużony do 20.02.2019 r. No i teraz dylemat na dzień dzisiejszy oferta nadal jest ważna bo zabezpieczona jest wadium. Wyroki KIO są różne. Ja uważam, że wykonawca powinien być odrzucony ale inni uważają że należy uznać bo oferta nadal jest zabezpieczona wadium i mamy wyraźne oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu TZO.

4 (edytowany przez Darek W. 2019-01-07 08:08:24)

Odp: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

Inaczej. Nie masz gwarancji, że wykonawca prześle Ci aneks w oryginale. Żadnej gwarancji. Oryginał aneksu winien być przedłożony wraz oświadczeniem do 04.01.19 r. i to na cały okres, czyli do  20.02.2019 r.

A czy 1 wykonawca wszystko zrobił jak należy?. Jeśli tak, a masz odwróconą - to nie ma sensu odrzucać. no chyba, że chcesz ...

5

Odp: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

Najkorzystniejszy wykonawca złożył wszystko w terminie tj. nowe wadium w formie gwarancji ważne od 06.01.2019 r. (poprzednie wadium było ważne do 05.01.2019 r. - więc jest ciągłość) Dostałam dyspozycję by uznać taki stan rzeczy do którego jestem w połowie przekonana a do odrzucenia oferty też nie jestem już pewna (oświadczenie jest wadium na chwilę obecną jest). Na dzień dzisiejszy mam przesłane na maila oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie TZO oraz aneks do gwarancji z właściwymi terminami. Oryginały zostały wysłane do nas. Poszukałam w orzecznictwie KIO i znalazłam wyrok o którym wcześniej pisałam - wyrok z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt XIX Ga 170/08, Sąd Okręgowy w Katowicach wyraził pogląd, że "Wadium to niewątpliwie powinno zostać przedłożone zamawiającemu najpóźniej do dnia upływu ważności poprzedniego wadium, czyli w niniejszym przypadku do dnia 16.04.2008 r.", w sytuacji gdy "Poprzednie wadium w postaci gwarancji bankowej zostało udzielone przez skarżącego do dnia 16.04.2008 r."

Mam tylko jedną wątpliwość czy ktoś mi się nie przyczepi, że w piśmie miałam że oświadczenie wraz z wadium należy przesłać na mail lub fax oraz dostarczyć w formie oryginału do 04.01.2019 r. oraz z dopiskiem że przedłużenie TZO jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium.  Czy jakiś pomocny wyrok? Byłabym bardzo wdzięczna.

6

Odp: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

A do czego, skoro najkorzystniejszy złożył co trzeba. Zostawiłbym jak jest i nie odrzucał, nawet jak pismo było sformułowane w ten sposób, i do którego najkorzystniejszy się zastosował.