1

Temat: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Dzień dobry,

Bardzo proszę o pomoc w następującej kwestii:

Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu wymagał wykonania 2 takich samych usług.

czy Zamawiający może uznać spełnienie przez Wykonawcę warunku, jeżeli Wykonawca oraz podmiot trzeci przedstawił wykonanie po jednej usłudze (jedną usługę wykazał Wykonawca i jedną usługę wykazał podmiot trzeci)? Biorąc pod uwagę, że Zamawiający w siwz dopuścił poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

2

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

jeżeli w SIWZ nie określiłem że nie można łączyć doświadczenia to bym przyjął

3

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Moim zdaniem jest OK.

4

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Do uznania.

5

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Jak wyżej.

6

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

ABSOLUTNIE NIE.
W tym przypadku mamy do czynienia z powtarzalnością. Doświadczenia nie wolno sumować na zasadzie matematycznego dodawania.

7

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Czyli w tym wypadku 1+1 to błąd?

8 (edytowany przez olfork 2018-09-20 07:02:02)

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Zdecydowanie smile

Sygn. akt: KIO 2169/16 :
"(...) Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w zrealizowaniu co najmniej dwóch usług. Powyższe oznacza, że oczekiwał wykazania się przez wykonawców krotnością, a więc powtarzalnością w wykonywaniu usługi
o oczekiwanym zakresie, a tym samym biegłością w jej realizacji. Owa krotność (w tym przypadku dwukrotność) wyraża stopień zaawansowania doświadczenia wykonawcy. (?).
W ocenie Izby, fakt wykazania się przez różnych uczestników konsorcjum realizacją tylko po jednym zadaniu, oznacza brak wykazania wymaganego doświadczenia Odwołującego (Konsorcjum). Okoliczność, że wykonawcy stworzyli konsorcjum, nie oznacza automatycznie, że uzyskano podmiot, który posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Innymi słowy - dwóch niedoświadczonych wykonawców tylko poprzez zawiązanie konsorcjum nie tworzy doświadczonego podmiotu. Nie powoduje powstania podmiotu, który posiada doświadczenie odpowiadające wielokrotnemu zrealizowaniu usługi? (?) Zaś ogólną zasadą (i jako taką nie wymagającą wyrażenia jej wprost w treści SIWZ) jest wykazanie przez każdy z podmiotów ubiegających się o zamówienie, niezależnie od tego, czy jest to podmiotu występujący pojedynczo, czy wielokrotnie złożony (utworzony przez klika podmiotów) ? krotności zrealizowanych usług, tj. większego doświadczenia. Istotą
w niniejszym postępowaniu jest wykazanie doświadczenia poprzez wielokrotność
realizacji danej usługi. Takiego rezultatu nie można osiągnąć poprzez zwykłe zsumowanie pojedynczo zrealizowanych usług przez pojedyncze podmioty. Mamy bowiem do czynienia z niewystarczająco doświadczonymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy podmioty te występują pojedynczo, czy w ramach konsorcjum, rezultat jest taki sam. "

9

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

To poczytaj dokładnie jaka jest istota łączenia doświadczenia i na jakich zasadach to wygląda. Zamawiający może zastrzec łączenia 1+1 ale musi mieć do tego swoje uzasadnienie w ramach konkretnego przypadku.

10

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

W omawianym przypadku to nie jest błąd.

Po pierwsze primo*: z postu ewy409 nie wynika bowiem, że zastrzegła iż wykonawca samodzielnie musi wykazać, że wykonał 2 usługi (zakaz kumulacji doświadczenia jako odstępstwo od zasady musi być wyraźnie wskazane w SIWZ)
Po drugie primo: pytanie jaka była intencja zamawiającego, z tego co pisze ewa409 jest ona skłonna uznać, czyli nie chodzi jej o brak możliwości kumulacji
Po trzeci primo: ad KIO, wykonawca to również konsorcjum (23.3 Pzp)

*) jak mawiał klasyk wink

11 (edytowany przez Marta 2018-09-20 11:01:39)

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

kierowałabym sie tutaj zapisami siwz a nie tym wyrokiem , też miałam kiedyś (po zapoznaniu się z treścią tego wyroku) dylemat ale doszliśmy z radcą do wniosku że liczą się zapisy konkretnej siwz ,
w tym konkretnym przypadku Z. dopuszcza sumowanie doświadczenia.

12

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Marcel nie zgadzam się z tobą - teraz zasadą jest nie sumowanie doświadczenia. I uzasadnić to trzeba dopuszczenie sumowania.
i z w/w wyroku:
"Zamawiający, zamierzając złagodzić swoje wymagania, podkreślając, że nie zależy mu na krotności wykonania usługi, mógłby wskazać w SIWZ, że podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie mogą przedstawić doświadczenie dwóch różnych podmiotów. W ocenie Izby bowiem właśnie takie odstępstwo powinno zostać wskazane w
treści SIWZ."

Aby zezwolić na sumowanie doświadczenia taki zapis powinien się znaleźć w SIWZ jako szczególna regulacja. Jeżeli taki zapis w SIWZ się nie znajduje to znaczy, że Zamawiający nie skorzystał z art. 23 ust. 5. Na etapie oceny ofert nie może zmieniać zasad oceny.

13

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Miras dziwie się, że tak doświadczony jak Ty może mówić coś o intencjach. Jakich intencjach ???? Intencje to sobie mógł Zamawiający przed postępowaniem składać. Dla Wykonawców po TSO nie ma znaczenia co Zamawiający chciał i oczekiwał tylko co zapisał (albo jak w tym przypadku czego nie zapisał). Skoro zabrakło informacji, że powtarzalność nie jest wymagana to z założenia jest.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (Sygn. akt. GA 327/14)

Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postepowaniu nie może być jednak ? w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie ? jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku.
(...)  Zsumowanie doświadczeń dwóch odrębnych podmiotów ? nie oznacza, że wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia wykonawcy, który wykonał dwukrotnie wymagane roboty budowlane. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w tym przypadku wymaganym doświadczeniem w robotach budowlanych

14

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

wg mnie ustawa dopuszcza w art. 23 sumowanie doświadczenia, więc  jeśli nic nie piszemy o tym w siwz to znaczy że dopuszczamy sumowanie.

15

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

Marta napisał/a:

wg mnie ustawa dopuszcza w art. 23 sumowanie doświadczenia, więc  jeśli nic nie piszemy o tym w siwz to znaczy że dopuszczamy sumowanie.

Jak najbardziej TAK!

16

Odp: Warunek udziału w postępowaniu, czy uznać?

olfork intencje naprawdę są ważne i powinny się przekładać na treść SIWZ - w przeciwnym razie może nawet dojść do unieważnienia postępowania wink Jak intencje z zapisami się rozjeżdżają, to warunek z reguły opisany jest nieprecyzyjnie. Przytoczyłeś wyrok z 2014 wtedy nie obowiązywał art. 23.5 al obowiązywał 23.3.

Piszesz: "Aby zezwolić na sumowanie doświadczenia taki zapis powinien się znaleźć w SIWZ jako szczególna regulacja. Jeżeli taki zapis w SIWZ się nie znajduje to znaczy, że Zamawiający nie skorzystał z art. 23 ust. 5". Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo, treść przepisu 23.3 i 23.5 (w tym zwrot "może") uważam odwrotnie. Zasada wyrażona jest w 23.3 wyjątki dopuszczone na zasadzie 23.5.

Ps. Ciekawe jaka była intencja ustawodawcy w zw. z 23.5/ wink Pozdrawiam.