1 (edytowany przez mickeymouse 2018-08-23 08:31:19)

Temat: JEDZ - espd

Witam,
Mam pytanie dotyczące JEDZa wypełnianego przy pomocy narzędzia espd.

Czy w polach dotyczących wykluczenia CZ. III sekcja C, do poniższych pytań tj.:

- Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?
- Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?
- Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

na pytanie: "Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucję z bazy danych państwa członkowskiego UE?" należy zaznaczyć TAK i wskazać adres internetowy KRS/CEIDG - czy też się mylę?