1

Temat: oferty dodatkowe

Pn mieliśmy podzielony na wiele części (pakietów). Co w przypadku gdy np. w 1 z pakietów zostały złożone 3 oferty o tej samej cenie (1 kryterium - cena 100%), wezwaliśmy do złożenia ofert dodatkowych i zostały złozone 2 oferty również o identycznej cenie?

2

Odp: oferty dodatkowe

Unieważnienie 93.1.5