1

Temat: wycofanie oferty

Jak macie uregulowaną kwestię  wycofania oferty przez  wykonawce  który pierwotnie złożył ofertę, ale chce  ją  wycofać przed  upływem terminu składania ofert. 
My przyjmujemy ofertę wraz z oświadczeniem o wycofaniu oferty wykonawcy. Zwykle nie  ma możliwości ustalenia kto złożył ofertę gdyż jest ona  solidnie zabezpieczona, następnie odczytujemy wszystkie oferty  w tym oświadczenie  wykonawcy  o wycofaniu oferty, które  jest złożone w kopercie z  dodatkowym opisem "wycofanie oferty" odczytujemy  wykonawcę  nazwę zadania  i podajemy przy otwarciu, iż wykonawca wycofał ofertę.
Po otwarciu ofertę i oświadczenie wpinamy do postępowania,a   ofertę dodatkowo pakujemy  w kopertę zaklejamy i  oznaczamy że oferta  został wycofana.

Taki  sposób postępowania jest  chyba  ok.

2

Odp: wycofanie oferty

http://www.bzg.pl/node/1334