1

Temat: Oświadczenie końcowe w JEDZ

W części VI JEDZ gdzie są oświadczenia końcowe Wykonawcy jest zapis
" Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (...)"

1.O jakie konkretnie dokumenty chodzi?
2. Czy jeśli Wykonawca (prawie każdy wykonawca tego zapisu nie widzi) nie wypełni tego to wyzywacie go do uzupełnienia JEDZ?