Temat: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Jednym z kryteriów oceny jest doświadczenie kierownika budowy. czy po otwarciu ofert można zmienić tę osobę na inną?

2

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Oczywiście, pod warunkiem, ze spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż ten pierwotnie wskazany.

3

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

no nie wiem czy po otwarciu można zmieniać zwłaszcza jak to był nie tylko warunek a kryterium

4

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Chyba jest to zależne od tego czy było to wpisane do formularza oferty, czy jakimś osobnym dokumentem/oświadczeniem.

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0884.pdf

Oświadczenie odnośnie doświadczenia stanowi oświadczenie podlegające ocenie w ramach kryterium oceny oferty. Zmiana w przedmiotowym zakresie nie jest dopuszczalna, bowiem prowadziłaby do zmiany treści oferty niewątpliwie z naruszeniem art. 87 ustawy pzp. Biorąc pod uwagę kształt postanowienia SIWZ informacja o doświadczeniu kierownika robót nie jest dokumentem uzupełnianym czy podlegającym modyfikacji w trybie określonym w art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp. Skoro sam Zamawiający określił, iż doświadczenie kierownika robót stanowi element oceniany na podstawie kryteriów oceny ofert i wskazywane w treści formularza ofertowego, to nie ulega wątpliwości, że nie stanowi ono dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Oświadczenie złożone w formularzu ofertowym nie powinno również podlegać zmianie w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, bowiem prowadziłoby to do niedopuszczalnych negocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny ofert.

5

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Olek, zwróć uwagę na to, że przywołany wyrok dotyczy innego stanu faktycznego. Tam zamawiający dokonał oceny ofert, wybrał ofertę najkorzystniejszą punktując doświadczenie wskazanej osoby i następnie dokonał jej zmiany. Nie doczytałem czy ta nowa osoba miała identyczne doświadczenie.
Ja pisałem o sytuacji gdy po otwarciu ofert stwierdzam, że kierownik nie spełnia warunków udziału i wtedy na wezwanie wykonawca zawsze może wskazać inną osobę spełniająca warunki. W przypadku Magdy może jednak być inaczej, na co nie zwróciłem uwagi. Wskazana osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu lecz jej doświadczenie nie pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów więc wykonawca proponuje zmianę. Taka sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna.

6

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Wykazana osoba ma uprawnienia w wymaganej specjalności, jednak ma ona uprawnienia z ograniczeniami, a zamawiający wymagał aby wykonawca dysponował osbobą z uprawnieniami  bez ograniczeń. Wg mnie nie ma możliwości zmiany tej osoby, teraz - na etapie oceny i badania oferty.

7

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Jeżeli jest to punktowane to nie ma opcji na zmianę.

8

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

magda19831 napisał/a:

Wykazana osoba ma uprawnienia w wymaganej specjalności, jednak ma ona uprawnienia z ograniczeniami, a zamawiający wymagał aby wykonawca dysponował osbobą z uprawnieniami  bez ograniczeń. .

Po takiej zmianie oferta podlega odrzuceniu i tu nie ma dyskusji o tym czy  w ogóle możliwa jest zmiana.

9

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

ciąg dalszy rozważań - jedno z kryterium wyboru oferty jest doświadczenie kierownika,w zał. do oferty wpisujemy kierownika X z wymaganym doświadczeniem. Wygrywamy przetarg i nagle kierownik zmienia zdanie i rezygnuje ze współpracy przy tym zadaniu, a my nie mamy w zanadrzu innego kierownika z wymaganym doświadczeniem i teraz pytanie co zrobić w takiej sytuacji ? Podpisujemy umowę w której widnieje kierownik z oferty i zaraz dokonujemy zmiany osoby kierownika budowy, ale ten nowy już nie ma takiego doświadczenia, więc nie wiem czy możemy dokonać takiej zmiany?

10

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

Dużo zależy od zapisów umowy - jakie są warunki zmiany kierownika budowy, czy są przewidziane kary umowne z tytułu wykonywania tej funkcji przez kogoś innego albo sankcje w postaci odstąpienia od umowy.

11

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

musielibyście znaleźć nowego kierownika z co najmniej tym samym doświadczeniem, my np nie mamy zapisów w umowie co w takim przypadku, ze strony zamawiającego rozważyłbym zerwanie umowy z winy wykonawcy

12 (edytowany przez Olek 2020-05-29 15:14:34)

Odp: Zmiana osoby pęłniącej funkcję kierownika budowy

magda19831 napisał/a:

ciąg dalszy rozważań - jedno z kryterium wyboru oferty jest doświadczenie kierownika,w zał. do oferty wpisujemy kierownika X z wymaganym doświadczeniem. Wygrywamy przetarg i nagle kierownik zmienia zdanie i rezygnuje ze współpracy przy tym zadaniu, a my nie mamy w zanadrzu innego kierownika z wymaganym doświadczeniem i teraz pytanie co zrobić w takiej sytuacji ? Podpisujemy umowę w której widnieje kierownik z oferty i zaraz dokonujemy zmiany osoby kierownika budowy, ale ten nowy już nie ma takiego doświadczenia, więc nie wiem czy możemy dokonać takiej zmiany?

Musicie zastąpić tę osobę (X) inną osobą (Y) o takim samym lub dłuższym doświadczeniu - zależnie co było punktowane. Na pewno nie może być tak, że w ofercie jest jedno a w realiach coś innego.
Być może dzięki "parametrom" kierownika X wygraliście przetarg. Gdyby po wyborze można było swobodnie zamieniać personel były by same oferty z nieprawdziwymi danymi.

W umowie najczęściej mam zapisy dotyczące kar umownych za każdy dzień (działanie) bez wymaganego personelu + przewidziana podstawa odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.