1

Temat: Ogłoszenie o zamówieniu

Witam,

W ogłoszeniu o zamowieniu na dostawę w trybie przetargu nieograniczonego w sekcji III.1.3 jest "zamawiający wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dop. do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynnosci przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób".

Trzeba zaznaczyc tak lub nie.
Dzisiaj zauważyłem że nie zaznaczylem zadnej opcji   i tak Ogłoszenie poszło.

W siwz nie postawilismy żadnego warunku udzialu w postępowaniu.

Czy musze zrobic zmianę ogloszenia czy moze tak zostac?
Jesli muszę zrobic zmiane to czy muszę przesuwać termin składania ofert?

Pozdrawiam

2

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Zrób korektę na "nie" i tyle.

3

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Marcel ale czy muszę przesuwac termin składania ofert ?

4

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Moim zdaniem nie.

5

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Dziękuję

6

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Czy da radę to jakoś wyjaśnić i obronić podczas kontroli PN zarzucono mi iż w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.4 lub III.7 nie została zawarta informacja o dokumentach na potwierdzenie podstaw do wykluczenia dla Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski

7

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Niestety z tym jest kiepska sprawa, ciężko będzie to wytłumaczyć sad

8

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

"Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób"
co mam tutaj zaznaczyć "tak" czy "nie" , jeśli wymagam wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału?
jeśli zaznacze "tak" to w formularzu ofertowym mam robić dodatkowy pkt dot. osób wskazanych do realizacji , czy tu chodzi o ten właśnie wykaz osób- załącznik do siwz?

9

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

przyjmuję że chodzi o wykaz wzywany z 26 ust 2 czy dobrze to się okaże

10

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Marta napisał/a:

co mam tutaj zaznaczyć "tak" czy "nie" , jeśli wymagam wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału?
jeśli zaznacze "tak" to w formularzu ofertowym mam robić dodatkowy pkt dot. osób wskazanych do realizacji , czy tu chodzi o ten właśnie wykaz osób- załącznik do siwz?

zaznaczasz "nie"

11

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

ok, a czy w pkt IV.5. ogloszenia przepisujecie wszystkie przewidziane zmiany umowy z siwz i wzorze umowy czy stosujecie zapis np
"1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zezwala na to ustawa pzp lub zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany umowy i warunki takich zmian określają wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz ustawa pzp."

12

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Ja akurat wpisuję / przepisuję z umowy.

13

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

I DO SIWZU TEŻ PRZEPISUJESZ?

14

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Ja  mam w SIWZ u umowie powtórzone

15

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

ja mam w SIWZ i ogłoszeniu

16

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

W SIWZ mam odesłanie do załącznika - umowy, bo to część SIWZ smile

17

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Marcel napisał/a:

W SIWZ mam odesłanie do załącznika - umowy, bo to część SIWZ smile

też tak zrobiłam, w siwz odesłanie do umowy a  w ogłoszeniu przekopiowałam z umowy

18

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Marta napisał/a:
Marcel napisał/a:

W SIWZ mam odesłanie do załącznika - umowy, bo to część SIWZ smile

też tak zrobiłam, w siwz odesłanie do umowy a  w ogłoszeniu przekopiowałam z umowy

Można prościej: w ogłoszeniu odesłać do SIWZ

19

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

czy wpisujecie gdzieś do ogłoszenia treść wszystkich punktów dot. nie podlegania wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23. ?

20

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Po co?

21

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

w unijnym wpisuję

22 (edytowany przez Marta 2018-11-21 06:55:06)

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

jo napisał/a:

w unijnym wpisuję

w unijnym czy z dofinansowaniem unijnym?

23

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Marta napisał/a:

czy wpisujecie gdzieś do ogłoszenia treść wszystkich punktów dot. nie podlegania wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23. ?

instytucje dotujące sprawdzają to skrupulatnie

24 (edytowany przez Marta 2018-11-21 07:24:15)

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

golavox napisał/a:
Marta napisał/a:

czy wpisujecie gdzieś do ogłoszenia treść wszystkich punktów dot. nie podlegania wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23. ?

instytucje dotujące sprawdzają to skrupulatnie

ok to gdzie to wrzucić? moźe być w  BZP w ogłoszeniu w pkt III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) ?

25

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

w unijnym ze względu na wartość, rozrzucam po całym ogłoszeniu gdzie popadnie, poprzez to jet tak nieczytelne że nawet ja się gubię jak muszę coś zmienić, ponoć faktycznie kontrole się czepiają