26

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

ja puszczam Ogłoszenie o zamówieniu i zaraz robię sprostowanie dodając to co nie weszło. Publikuje się razem scalone

27

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

mi sie zmieściło, ale powiedzcie jak wy to wieszacie na tablicy ogłoszeń?ja drukuje po 2 str na kartce i nadal brak miejsca na tablicy mam:-)

28

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

cztery strony na jednej kartce

29

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Podepnę się pod temat, co zrobić jak w SIWZ ani w ogłoszeniu o zamówieniu - PN na rb krajowy nie ma zapisu o dokumentach dot. podmiotów zagranicznych, czy jest to do uratowania

30 (edytowany przez Marcel 2018-12-30 16:43:40)

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

31

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Tylko jest już po procedurze, umowa podpisana i wyłapał to Urząd Marszałkowski

32

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

jest to błąd proceduralny więc pewnie będą kary, powołają się pewnie na art 7 (to jest uniwersalny w tych sprawach). 5% minimum.

33

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Jeżeli żaden podmiot zagraniczny nie złożył oferty należy spróbować się bronić...

34

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Pewno masz zapis w SIWZ, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy?

35

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie jest już w BZP ale zauważyliśmy teraz  błąd w opz, czy muszę zrobić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia czy mogę nowe ogłoszenie na bzp ogłosić a to pierwotne zostawić tak poprostu?

36

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana.

37

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

Witam proszę no pomoc, PN podzielony na części. W opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się bardzo szczegółowe parametry dot min. baterii czy wymiarów. Aby uniknąć zarzutu zawężenia konkurencji zastanawiamy się czy jest możliwe unieważnienie jednej cz. i stworzenie nowego mniej szczegółowego opisu, czy lepiej zrobić modyfikację SIWZ , termin składania jest do piątku więc jest możliwość wydłużenia terminu, co z ofertami które już wpłynęły

38

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu

W związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przypominamy komunikat Urzędu Zamówień Publicznych

Link do komunikatu:
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/ogloszenia/w-zwiazku-ograniczeniami-w-standardowych-formularzach-sluzacych-do-publikacji-ogloszen-w-dzienniku-urzedowym-unii-europejskiej-p

A tak przy okazji zapraszam do rozwiązania Wakacyjnego testu 100 pytań:

https://www.blogprzetargi.pl/application/files/6515/6016/3063/Wakacyjny_test_100_pytan.pdf