1

Temat: roboty dodatkowe

Witam Państwa,
proszę o pomoc (KROK PO KROKU) jak zabrać się do realizacji robót dodatkowych na roboty budowlane ? Umowa pierwotna zawarta w dniu 30.07.2017r. (PN poniżej progu) - wynagrodzenie kosztorysowe

2

Odp: roboty dodatkowe

wolna ręka, co krok po kroku

3

Odp: roboty dodatkowe

Wniosek o zakup,
zaproszenie do negocjacji,
protokół z negocjacji,
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (zgodnie z sumieniem bo nie jest obowiązkowe),
umowa,
realizacja robót.

4

Odp: roboty dodatkowe

więc można uprzejmiej ....

5

Odp: roboty dodatkowe

fifi napisał/a:

Wniosek o zakup,
zaproszenie do negocjacji,
protokół z negocjacji,
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (zgodnie z sumieniem bo nie jest obowiązkowe),
umowa,
realizacja robót.

i ogłoszeniu o zawarciu umowy do BZP jak wartość większa niż wynikająca z 4.8

6

Odp: roboty dodatkowe

fifi napisał/a:

Wniosek o zakup,
zaproszenie do negocjacji,
protokół z negocjacji,
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (zgodnie z sumieniem bo nie jest obowiązkowe),
umowa,
realizacja robót.

a nie aneks do umowy! (po nowelizacji ustawy)

7

Odp: roboty dodatkowe

Momencik, o jakie zamówienie chodzi, o zamówienie realizacji dodatkowych robót budowlanych w świetle art. 144 czy o roboty dodatkowe w świetle istoty wynagrodzenia kosztorysowego?

8

Odp: roboty dodatkowe

Marcel napisał/a:

Momencik, o jakie zamówienie chodzi, o zamówienie realizacji dodatkowych robót budowlanych w świetle art. 144 czy o roboty dodatkowe w świetle istoty wynagrodzenia kosztorysowego?

Nie rozumiem pytania?

9

Odp: roboty dodatkowe

No ja też nie wiem o co się rozchodzi dlatego pytam o jaki rodzaj zamówienia chodzi?, stare zamówienia dodatkowe w świetle uchylonych przepisów pzp?

10

Odp: roboty dodatkowe

też już nic nie wiem smile

11

Odp: roboty dodatkowe

Marcel napisał/a:

No ja też nie wiem o co się rozchodzi dlatego pytam o jaki rodzaj zamówienia chodzi?, stare zamówienia dodatkowe w świetle uchylonych przepisów pzp?

Chodzi mi o roboty dodatkowe do umowy na rb -wynagrodzenie kosztorysowe, (umowa zawarta w trybie PN ponizej progu z 30.07.2017r.) , nie wiem jak mam się do tego zabrać ...

12

Odp: roboty dodatkowe

nowe zamówienie na rb dodatkowe

13

Odp: roboty dodatkowe

Przy wynagrodzeniu kosztorysowym rozliczasz się powykonawczo (obmiarem), czyli jak sądzę Wykonawca wykonał więcej niżeli przewidywał przedmiar tak?, zwiększone są ilości, metry czy co?

14

Odp: roboty dodatkowe

wyszły dodatkowe rb, których zamawiajacy nie przwidział

15

Odp: roboty dodatkowe

i trzeba ich wykonać bo.......

16 (edytowany przez janek159 2017-10-11 06:08:40)

Odp: roboty dodatkowe

czyli mówimy o robotach wykraczających poza zakres dokumentacji projektowej zamówienia podstawowego, to teraz pytanie jak to zrealizować:
1. skoro nie przewidział to art. 67.1.6 odpada,
2. więc może art. 144, i znaleźć najwłaściwsza przesłankę,  aneksem.


w poście 2, z pewnością zbyt pochopnie napisałem że wolna ręka.

17

Odp: roboty dodatkowe

Właśnie, to nie żadna wolna ręka tylko zmiana umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) i 3). Trochę nam namieszała w głowach ta ostatnia nowelizacja.

18

Odp: roboty dodatkowe

Oczywiście, więc art.144 się kłania!

19

Odp: roboty dodatkowe

czyli przy rozliczeniu ryczaltowym nie ma mowy o robotach dodatkowych prawda?
jakie mogą być zatem po nowelizacji tutaj dodatkowe/uzupełniające? prosze o pomoc

20

Odp: roboty dodatkowe

mogą być dodatkowe np błąd w projekcie

21

Odp: roboty dodatkowe

jo napisał/a:

mogą być dodatkowe np błąd w projekcie

czyli trzeba je przewidzieć też w siwz czyli napisać ze zamawiający przewiduje zamówienia zgodnie z art. 67 i który pkt??i ująć je tez w szacowaniu??

22

Odp: roboty dodatkowe

robót dodatkowych się nie przewiduje

23

Odp: roboty dodatkowe

W trakcie realizacji inwestycji PN, wynikły roboty dodatkowe nieprzewidziane w pierwotnej dokumentacji, raczej był to błąd projektanta, wynagrodzenie ryczałtowe. Czy muszę robić dodatkową umowę z obecnym Wykonawca czy wystarczy aneks do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2

24

Odp: roboty dodatkowe

Aneks do umowy oraz ogłoszenie do BZP.

25 (edytowany przez wadialny 2018-05-08 12:01:14)

Odp: roboty dodatkowe

Jeżeli był to błąd projektanta to nie ma mowy o art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp:

Na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający może nabywać od dotychczasowego wykonawcy dodatkowe roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że łącznie zostaną spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdy wszystkie przesłanki określone w tym przepisie zostaną łącznie spełnione i pomiędzy wszystkimi wymienionymi uwarunkowaniami będzie zachodzić związek przyczynowo-skutkowy oraz związek czasowy.

Użyte w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp sformułowanie ?nieobjęte zamówieniem podstawowym? oznacza, że jest to przesłanka o charakterze obiektywnym i bezwzględnym. Nieuwzględnienie dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw w podstawowym pierwotnym zamówieniu musi wynikać z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia musi mieć charakter obiektywny i wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego, co oznacza to, że nie powinna wynikać z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia lub zmian wynikających ze zmiany potrzeb zamawiającego lub sposobu wykonania robót budowlanych, które można było przewidzieć (nieprzewidywalność zobiektyzowana). Bez znaczenia dla oceny legalności zastosowania nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp będzie zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego i związany z tym fakt nieuczestniczenia zamawiającego w przygotowaniu zamówienia podstawowego (np. w sporządzeniu dokumentacji projektowej), ponieważ zamawiający, przejmując roboty budowlane od innego zamawiającego, wstąpił w sytuację poprzednika prawnego i we wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego, stając się podmiotem w pełni odpowiedzialnym za realizację zamówienia podstawowego (np. robót budowlanych), w tym za podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia dodatkowego. Dla oceny legalności zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp nie ma również znaczenia to, że niedołożenie należytej staranności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia wynika z działań podmiotu trzeciego, któremu instytucja zamawiająca powierzyła przygotowanie postępowania (np. podmiot, któremu powierzono opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). Ma to miejsce w przypadku, gdy zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania postępowania, którego przedmiot stanowiło zamówienie podstawowe, lub w trakcie tego postępowania nie mógł przewidzieć potrzeby realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

Pozostałych przesłanek nie komentuję.

Oczywiście art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczy dodatkowych robót, a nie robót dodatkowych. A to jest różnica.

Przepis art. 144 ust. 1 pkt 2 (tak jak uchylony art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp) ma zastosowanie także do formy ryczałtowego wynagrodzenia.