1 (edytowany przez Apollo 2017-05-17 15:42:23)

Temat: Pełnomocnictwo

Oferta została podpisana przez pełnomocnika. (załączono Pełnomocnictwo w oryginale). Problem w tym, że Pełnomocnictwo zostało udzielone (podpisane) nie przez wykonawcę (Kowalskiego - os. fizyczną prowadzącą dz. gospodarczą), a bliżej nieznaną osobę (z nieoficjalnej rozmowy wynika, że  to pracownik wykonawcy).
Czy w tej sytuacji żądać pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała ofertę - udzielonego przez wspomnianego Kowalskiego, czy pełnomocnictwa udzielonego przez Kowalskiego dla osoby, która udzieliła pełnomocnictwa osobie podpisujacej ofertę?

2

Odp: Pełnomocnictwo

jeżeli jest to zwykłe pełnomocnictwo to powinno być podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania firmy ze strony Wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym