1

Temat: doswiadczenie podmiotu trzeciego a brak wskazania podwykowstwa

Witam,
Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym że dla wykazania doświadczenia w realizacji usług projektowania korzysta z potencjału podmiotu trzeciego (osoba fizyczna prowadząca działalność). Jednocześnie w ofercie w miejscu, gdzie miał zadeklarować czy wykona zamówienie sam czy z podwykonawcami i wskazać podwykonawców, nie oznaczył nic i pozostawił pustą tabelę na podwykonawców. Obecnie, jeśli korzysta z doświadczenia innego podmiotu to musi ten podmiot wykonać tą usługę. Czy w tej sytuacji to go dyskwalifikuje? Czy może na przykład zapewnić wykonanie poprzez wskazanie tej osoby w wykazie osób jako członka zespołu i tak "ominąć" kwestię braku wpisania podwykonawstwa w ofercie?

2

Odp: doswiadczenie podmiotu trzeciego a brak wskazania podwykowstwa

Moim zdaniem w tej sytuacji nie jest to korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego, jeżeli oczywiście chodzi tylko o tę osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd. (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2009 r. KIO/UZP 766/09, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2009 r. KIO/UZP 639/09; KIO/UZP 659/09).

3

Odp: doswiadczenie podmiotu trzeciego a brak wskazania podwykowstwa

Znam tą interpretację dotyczącą dysponowania personelem, ale rzecz w tym, że wykonawca powołuje się na tą osobę (jej firmę) dla wykazania wymaganego doświadczenia wykonawcy w zrealizowaniu usług projektowych, a nie dysponowania personelem. A przepis 22a.4 każe by ten kto udziela doświadczenia wykonywał usługę.