1

Temat: Zmiana oferty

PN, poniżej progów, dostawa. Wykonawca przysłał jedną ofertę, która wpłynęła do Zamawiającego 18.11.
17.11 Zamawiający zmodyfikował SIWZ i zmienił ogłoszenie.
22.11 ten sam Wykonawca złożył drugą ofertę z dużym czerwonym napisem na kopercie: "Uwaga! Po Zmianach SIWZ oferta aktualna".
Nie ma żadnego oświadczenia w środku w kopercie z adnotacją, że pierwszą ofertę wycofuje, zmienia. Po sprawdzeniu oferty z 22.11 podpisana przez Wykonawcę umocowanego do czynności, a jeszcze otrzymałam telefoniczną informację, że taka była jego intencja, w związku z naszą zmianą w zakresie wzoru umowy.
W związku z tym:
1. czy taka forma zmiany jest dopuszczalna?
2. co zrobić z pierwszą ofertą?

Zapisy z SIWZ:
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana ?Zmiana? lub ?wycofanie?.

2

Odp: Zmiana oferty

Zerknij tutaj http://www.blogprzetargi.pl/kategorie/badanie-i-ocena-ofert/wycofanie-zlozonej-oferty-rezygnacja-wykonawcy-z-ubiegania-sie-o-udzielenie-zamowienia/

3

Odp: Zmiana oferty

No nic nie rozumiem! jaki wpływ na ofertę miała zmiana w zakresie wzoru umowy?

4

Odp: Zmiana oferty

Zmodyfikowaliśmy wzór umowy (wprowadziliśmy jeden zapis do umowy).
Wykonawca do pierwszej oferty dołączył zaakceptowany wzór umowy (chociaż tego nie wymagaliśmy),
a do drugiej oferty dołączył zmodyfikowany wzór umowy zaakceptowany.

5

Odp: Zmiana oferty

No dziwisz się, że masz dwie oferty jeżeli modyfikację robisz prawie w dniu otwarcia, trzeba się liczyć z tym, a ponadto zapis w umowie nie miał chyba wpływu na cenę czy "kształt" oferty tym bardziej jak piszesz i słusznie nie wymagano akceptacji wzoru umowy. W takim wypadku należy wystosować pismo z zapytaniem czy umieszczona modyfikacja powoduje zmianę w złożonej już ofercie, modyfikacja może mieć wpływ np. na wadium wniesione w formie innej niż pieniądz.

6

Odp: Zmiana oferty

Odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronce Zamawiającego 17.11. Pierwotny termin otwarcia ofert to 22.11. Modyfikacja umowy nie była jedyną modyfikacją, a właściwie odbyła się przy okazji innej zmiany, w związku z czym przesunęliśmy termin otwarcia o jeszcze jeden dzień,czyli na 23.11 ;-) czasami coś wydaje się Zamawiającemu oczywiste,a później otwarcie przetargu i jednak nie wszystko jest takie jednoznaczne ...

7

Odp: Zmiana oferty

Jeżeli obie oferty są identyczne, a jedyna różnica dotyczy tylko wzoru umowy to do zaakceptowania.
Złożenie 2 ofert tej samej treści to nie naruszenie ustawowego limitu złożenia tylko jednej oferty. Nie ma ono wpływu na przebieg postępowania.

8

Odp: Zmiana oferty

No tak przesunięcie otwarcia o 1 dzień czym skutkuje ............. ?  Ale jak wytłumaczyć na otwarciu, że otwieram dwie oferty Wykonawcy?