51

Odp: podmioty trzecie

Będę dysponował.

52

Odp: podmioty trzecie

Zatem to co wpisał w oświiadczeniu podmiot trzeci jest wystarczjące? Czy badam jeszcze dodatkowo to oświadczenie?

A jeśli wyrzuciłabym konieczność złożenia dokumentów na spełnienie przesłanek wykluczenia całkowicie, zostałoby jedynie oświadczenie wykonawcy z art. 25a, to jak mam wypełnić dyspozycję z art. 22a ust.3 - zamawiający ocenia i bada podmioty trzecie? Skoro nie mam dokumentów.

53

Odp: podmioty trzecie

Dodatkowo jeszcze wypadnie mi konieczność podawania informacji o dokumentach odnośnie wykonawcy zagranicznego, bo wykonawca nic nie składa na wykluczenie.

54

Odp: podmioty trzecie

Masz zobowiązanie podmiotu trzeciego a więc obowiązuje Cię par. 9.2 rozporządzenia oraz jeżeli chodzi o badanie zobowiązania to masz do dyspozycji par. 9.1 rozporządzenia.

55

Odp: podmioty trzecie

Ale jak to technicznie zrobić? Wzywać do wyjaśnienia?Skoro nie żądam dokumentów na wykluczenie a jedynie oświadczenia i to tylko od wykonawcy, to co mam badać?

56

Odp: podmioty trzecie

Jak nie żądasz dokumentów to pozostajesz na oświadczeniu wstępnym wykonawcy.

57

Odp: podmioty trzecie

Dzięki.
Zatem od podmiotów zagranicznych nie będę żądała dokumentów na brak podstaw do wykluczenia? A oświadczenia jakieś mają składać?

58

Odp: podmioty trzecie

Oświadczenia wstępne dotyczą się każdego bez względu z jakiego państwa.

59

Odp: podmioty trzecie

Witajcie,

pytanie o to nieszczęsne badanie podmiotu trzeciego.

Postępowanie w trybie zamówienia na usługi społeczne z podziałem na części (powyżej 750 000 euro).
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego ofert została oceniona jako najkorzystniejsza,  korzysta z potencjału innego podmiotu (dysponowanie miejscem do prowadzenia kursu).


I tu dwie sytuacje:
1. Wykonawca był wezwany do uzupełnienia oferty o zobowiązanie tego podmiotu (lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował tym zasobem). Uzupełniono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zobowiązania.
Czy nie musi być to oryginał (traktując zobowiązanie jako oświadczenie)? Czy wykluczam Wykonawcę ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu?

2. Drugi Wykonawca (w inne części postępowania) również był wezwany do uzupełnienia oferty o zobowiązanie tego podmiotu (lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował tym zasobem).
I czy teraz jeszcze muszę zbadać ten podmiot czy nie podlega wykluczeniu?
Od Wykonawcy żądałam jedynie oświadczenia w tym temacie. Czy od innego podmiotu również muszę teraz tego żądać?
Czyli wezwać raz jeszcze do uzupełnienia o oświadczenie innego podmiotu, iż nie podlega wykluczeniu?


Pogubić się idzie w tym wszystkim...

60

Odp: podmioty trzecie

Podpowiedzcie coś proszę.

1. Wykonawcę, który na wezwanie do uzupełnienia oferty nie przedstawił zobowiązania innego podmiotu w oryginale (w ofercie nie było tego zobowiązania ani innego dokumentu) tylko w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, chcę wykluczyć za niespełnieni warunków udziału w postępowaniu.
Dobrze?

2. Wykonawca, na wezwanie do uzupełnienia, przedstawił zobowiązanie innego podmiotu w oryginale.
Czy  muszę również wymagać od tego podmiotu oświadczenia o braku odstaw do wykluczenia (bo tylko takiego oświadczenia wymagałam od Wykonawców).
Czyli wezwać do uzupełnienia o oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia?
To oświadczenie ma złożyć inny podmiot czy wykonawca, że oświadcza, iż  w stosunku do innego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia...

Zamieszane to jest...

61

Odp: podmioty trzecie

ad 1) art 14 ust 1 Rozporządzenia o dokumentach mówi o oryginale z kolei w samej ustawie w art 22a ust 3 zniknęło słowo pisemność jeżeli przyjmiemy zobowiązanie jaki jako oświadczenie z art 14 rozporządzenia to winien je złożyć w oryginale

2) nie wiem czy na etapie wezwania wykonawca może wprowadzić podmiot trzeci powinien ując go w swoim oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia złożonym do oferty jeżeli postępowanie jest poniżej progów unijnych

do 2) na jednym ze szkoleń szkolący twierdził że jeżeli oferent może na wezwanie zamawiającego zmienić np całkowicie wykaz usług czy robót to dlaczego nie może zmienić oświadczenia wstępnego poprzez wpisanie podmiotu trzeciego osobiście uważam że jednak byłaby to zmiana treści oferty

62

Odp: podmioty trzecie

1. To postępowanie jest w trybie zamówienia na usługi społeczne (powyżej 750 000 euro).
Nie ma tu zastosowania art. 25 pzp.
Stworzyliśmy własne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Niestety nie ma tam oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia w stosunku do innych podmiotów (jeśli powołuje się na ich zasoby).
Wykonawca w wykazie narzędzi złożonym wraz z ofertą wskazał, iż miejsce realizacji zajęć jest zasobem innego podmiotu.
Został wezwany do uzupełnienia o zobowiązanie tego podmiotu lub inny dokument potwierdzający, iż będzie dysponować tym zasobem.
Przedstawił to zobowiązanie (w oryginale).
Naszła mnie teraz wątpliwość odnośnie badania podstaw wykluczenia w stosunku do tego podmiotu...
Więc czy powinnam wezwać do uzupełnienia oferty o oświadczenie tego innego podmiotu? Czy oświadczenie wykonawcy w stosunku do innego podmiotu?

2. I inna sytuacja jeszcze.
Inny wykonawca wskazał w wykazie narzędzi, jako podstawa dysponowania miejscem do realizacji zajęć - umowa najmu lokalu z dnia.... i załączył kserokopie tej umowy (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Czy tu również powinnam teraz wezwać do uzupełnienia oferty o oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia?

3. A na przyszłość to wprowadzę do naszego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia również informację o innych podmiotach (tak jak w przetargu nieograniczonym).
Czy takie oświadczenie wykonawcy, iż w stosunku do innego podmiotu, na którego zasoby się powołuje, nie zachodzą przesłanki wykluczenia, wystarczy? Później już nie muszę mieć oświadczenia samego podmiotu?

Pogubiłam się w tym wszystkim...

63

Odp: podmioty trzecie

sorry nie doczytałem społecznych nie robiłem więc nie wiem za bardzo