26

Odp: podmioty trzecie

A gdzie UZP wskazało dołączanie zobowiązania do oferty?

27

Odp: podmioty trzecie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow

28

Odp: podmioty trzecie

jak zwykle, jeżeli nie żądam w postępowaniach < progów niczego oprócz oświadczenia,że nie jest wykluczony i na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu np.: wykaz robót i osób to trudno abym ,żądała od podmiotu udostępniającego dokumentów z § 5 od 1-9

29

Odp: podmioty trzecie

w art. 22a nie ma słowa o dokumentach tylko o badaniu a jak mi Wykonawca napisze, że podmiot udostępniający nie podlega wykluczeniu w zakresie w którym wymagano  to przyjmuję to za świętość.

30

Odp: podmioty trzecie

janek159 napisał/a:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow

Dzięki

31

Odp: podmioty trzecie

Poniżej opinia UZP dotycząca podmiotu trzeciego otrzymana drogą elektroniczną:
Stosownie do dyspozycji art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek ocenić, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbadać czy w odniesieniu do podmiotu udostępniającego potencjał nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. W świetle przepisów ustawy Pzp, ocena czy w stosunku do podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy Pzp, powinna przebiegać w oparciu o takie same zasady jakie dotyczą wykonawcy, który tym potencjałem się posługuje. Tym samym, jeżeli zamawiający w toku postępowania o udzielenie publicznego nie bada podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w stosunku do wykonawcy, nie może zweryfikować w tym zakresie podmiotu trzeciego i żądać przedstawienia przez ten podmiot odpowiednich dokumentów.

32

Odp: podmioty trzecie

I w końcu! Brawo!!!

33

Odp: podmioty trzecie

Spoko, tylko nas utwierdzili w pozytywnej przez nas ocenie big_smile

34

Odp: podmioty trzecie

Podaj link do opinii.

35

Odp: podmioty trzecie

Opinia została na chwilę obecną przekazana wyłącznie mailowo, jako odpowiedź na zadane pytanie i niestety nie jest ogólnie udostępniona na stronie UZP.

36

Odp: podmioty trzecie

Ok. rozumiem.

37

Odp: podmioty trzecie

przeczytajcie ... bo był gdzie indziej spór jaka podstawa jest wykluczenia w oświadczeniach Wykonawcy - UZP pisze art.24.1 13-22 MIRAS miał rację

38

Odp: podmioty trzecie

Na to także zwrócił uwagę p. Leszczyński na szkoleniu podstawy we wzorcowym druku UZP są nieprawidłowe.

39

Odp: podmioty trzecie

Podbiję temat:
czy coś nowego w kwestii art. 22 ust. 3 ? Jakaś opinia, interpretacja - że nie trzeba badać podmiotu trzeciego głębiej niż Wykonawcy ?

40

Odp: podmioty trzecie

"Głębiej" big_smile ?

41

Odp: podmioty trzecie

była opinia na uzp

42

Odp: podmioty trzecie

Na razie brak opinii jak głęboko trzeba badać podmiot trzeci....

43

Odp: podmioty trzecie

Badać na tyle, na ile bada się wykonawcę.

44

Odp: podmioty trzecie

jstan1 napisał/a:

Poniżej opinia UZP dotycząca podmiotu trzeciego otrzymana drogą elektroniczną:
Stosownie do dyspozycji art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek ocenić, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbadać czy w odniesieniu do podmiotu udostępniającego potencjał nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. W świetle przepisów ustawy Pzp, ocena czy w stosunku do podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy Pzp, powinna przebiegać w oparciu o takie same zasady jakie dotyczą wykonawcy, który tym potencjałem się posługuje. Tym samym, jeżeli zamawiający w toku postępowania o udzielenie publicznego nie bada podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w stosunku do wykonawcy, nie może zweryfikować w tym zakresie podmiotu trzeciego i żądać przedstawienia przez ten podmiot odpowiednich dokumentów.

kolega jstan1 już ma opinię

45

Odp: podmioty trzecie

A co w sytuacji kiedy podmiotem trzecim jest geodeta uprawniony z ogromnym doświadczeniem.
Tak naprawdę to wykonawca mógł samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu, ale przy udziale tego trzeciego ma dużo większe szanse w rankingu ofert, bo za to dostaje ekstra punkty.
Tylko, że jeżeli zażądam wpisu do rejestru lub do ewidencji dział. gosp. art. 24 ust. 5 pkt 1, to wykonawca dokument taki złoży, ale podmiot trzeci nie, bo nie jest wpisany do ewidencji dział. gosp. a może np zawrzeć umowę zlecenia z wykonawcą.
I co wtedy musi złożyć? Czy taka sytuacja jest wogóle dopuszczalna?

46

Odp: podmioty trzecie

I no co z tego, sugerujesz, że osoba fizyczna nie może być "innym podmiotem" i brać udziału w postępowaniu, bo nie ma na nią przesłanek wykluczenia, czy, że nie ma jej w rejestrze CDIG? Art. 24 ust. 5 pkt 1 odnosi się także do osób fizycznych.

47

Odp: podmioty trzecie

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma święte prawo startować w postępowaniu.
Dawniej, dawniej takie osoby składały oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2, obecnie nie składają nic.

48 (edytowany przez janek159 2016-12-16 14:23:15)

Odp: podmioty trzecie

A jak wykonawca podpisze umowę zlecenia z geodeta jako osoba prywatna a nie przedsiębiorca to jakie to będzie udostępnienie potencjału? własne czy obce. Wlasne. Będzie to udostępnienie bezpośrednie. Czyli wykonawca powinien wskazać np w wykazie usług że zasób jakim się wykazuje jest własny, nie obcy. W takiej też sytuacji ten pan geodeta nie będzie podmiotem trzecim.

Wykonawcy jednak pprzeważnie traktują takie sytuacje jak osoba trzecia i walą jeszcze do oferty zobowiązanie tej osoby w którym jest: Ja Wiesław udostępniam siebie do realizacji tego zamówienia. ....żona też mi pozwoliła.

Przepraszam za brak znaków polskich.

49

Odp: podmioty trzecie

W JEDZU masz oświadczenie w tym zakresie.

50

Odp: podmioty trzecie

Czyli jeśli wykonawca złoży mi wykaz osób to skoro do oferty załączył zobowiązanie podmiotu trzeciego, w którym zobowiązany pisze, że bedzie brał udział we wszystkich czynnościach geodezyjnych zgodnie z ewentualnie zawartą umową, to w wykazie osób powinien wpisać dysponuje czy będzie dysponował? Co zatem ze zobowiązaniem jako podmiotu trzeciego? Niepotrzebne?