1

Temat: projekty własne na potwierdzenie doświadczenia

Witam, mam pytanie o projekty własne Wykonawcy przedstawione na potwierdzenie posiadania doświadczenia.
Wykonawca jest instytucją otoczenia biznesu i statutowo działa na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w regionie. Pozyskuje fundusze w ramach  POLK, komisji Europejskiej i.in. i realizuje liczne projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców, konferencje branżowe, warsztaty dla przedsiębiorców. Działa w tej branży od ponad 20 lat.
Firma startowała w przetargu na przeprowadzenie szkoleń i innych działań miękkich i wskazała w Wykazie usług takie właśnie szkolenia i konferencje organizowane dla przedsiębiorców, a na potwierdzenie należytego wykonania przedłożyła własne oświadczenie, raport Komisji Europejskiej o prawidłowej realizacji projektu  oraz anonimowe ankiety uczestników tych wyrażeń. Zamawiający wykluczył wykonawcę twierdząc, że należałoby przedstawić referencje od każdego z tych przedsiębiorców/uczestników, bo to oni byli ostatecznymi odbiorcami (co jest fizycznie niemożliwe). 
Ponadto stwierdził, że oświadczenie Komisji Europejskiej o prawidłowej realizacji projektu (i tychże szkoleń) nie jest wystarczające, gdyż ona tylko finansuje, a nie jest odbiorcą, więc nie może potwierdzać należytego wykonania.  Dla mnie jest to jakiś absurd, bo gdyby się robiło taką konferencję np. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego to on też tylko finansuje, a odbiorcami końcowymi byliby jacyś konkretni przedsiębiorcy/uczestnicy konferencji. Ale wtedy podejrzewam nie byłoby problemu z przyjęciem referencji UM.

Czy zamawiający dobrze postąpił wykluczając wykonawcę? Czy jest jakieś orzecznictwo KIO na korzyść W.  (mam orzeczenie na niekorzyść W. 2873/13).
Z góry dziękuję za pomoc.

2

Odp: projekty własne na potwierdzenie doświadczenia

bez papierów trudno jest ocenić ten przypadek, a nie wezwał do uzupełnienia oferty o dowody należytego wykonania?

3

Odp: projekty własne na potwierdzenie doświadczenia

Wezwał i zostały złożone raporty KE o prawidłowym wykonaniu projektów i dodatkowo oświadczenia wykonawcy. Z. stwierdził jednak, że KE jest tylko instytucją finansującą i szkolenia/konferencje nie były świadczone na jej rzecz więc nie może oceniać należytego wykonania. Ale co lepsze napisał, że w wykazie usług powinny być wpisane firmy, które brały udział w szkol. i to one powinny dać referencje. W wezwaniu do uzupełnienia nie było o tym mowy. Czy nie powinien ponownie wezwać do uzupełnienia, skoro na podstawie dosłanych dokumentów doszedł do takich wniosków?
Ponadto w siwz żądał realizacji ZDARZEŃ polegających na organizacji konferencji i seminarów, a nie realizacji usług. O usługach pisze tylko w WYKAZIE USŁUG, no i później w wezwaniu do przedłożenia dokumentów dot. należytego wykonania usług.